TR EN

HAVA ARACI TEMEL BİLGİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY114 HAVA ARACI TEMEL BİLGİSİ 2 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin uçmanın teorisi ile ilgili temel prensipleri tanımlayabilmelerini, hava araçlarının çeşitlerini, yapısal ve aerodinamik özelliklerini genel olarak bilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Hava araçlarının tarihçesi, uçmanın teorisi, uçabilen cisimlerin özellikleri ve tasnifi, temel kavramlar, hava araçları ana elemanları, standart atmosfer, uçmanın temel prensipleri.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hava araçlarının tarihçesini ve gelişimini açıklar.
Uçabilen cisimlerin tasnifini açıklar.
Uçakların ana elemanlarını ve fonksiyonlarını temel düzeyde tanımlar.
Uçaklardaki motor tiplerini temel düzeyde tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Hava araçlarının tarihçesi Görsel destekli düz anlatım
2 Konuya yönelik internet araştırması Uçabilen cisimlerin tasnifi Görsel destekli düz anlatım
3 Konuya yönelik internet araştırması Temel kavramlar. Görsel destekli düz anlatım
4 Konuya yönelik internet araştırması Standart atmosfer Görsel destekli düz anlatım
5 Konuya yönelik internet araştırması Uçmanın prensipleri. Görsel destekli düz anlatım
6 Konuya yönelik internet araştırması Hava araçlarının sınıflandırılması. Görsel destekli düz anlatım
7 Konuya yönelik internet araştırması Temel uçak elemanlarını tanıma Görsel destekli düz anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Temel uçak elemanlarını tanıma Görsel destekli düz anlatım
10 Konuya yönelik internet araştırması Kanat Görsel destekli düz anlatım
11 Konuya yönelik internet araştırması Gövde Görsel destekli düz anlatım
12 Konuya yönelik internet araştırması Gövde yapıları Görsel destekli düz anlatım
13 Konuya yönelik internet araştırması İniş Takımları Görsel destekli düz anlatım
14 Konuya yönelik internet araştırması İtki sistemleri. Görsel destekli düz anlatım
15 Konuya yönelik internet araştırması İtki sistemleri Görsel destekli düz anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Adıgüzel, B. (2000). Temel Havacılık, THK Matbaası Ankara
Yükselen, A. (2016). Uçuşa Başlangıç, Nobel Yayın Dağıtım Ankara
Anderson, J.D. (2015). Introduction to Flight, McGraw-Hill Education, Columbus, OH, US
The International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace (IJAAA), Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL, US

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 5 5 25
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 7 21
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 181
Genel Toplam 181
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0