TR EN

HAVAYOLU YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY224 HAVAYOLU YÖNETİMİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Dünyadaki ve Türkiye’deki önemli havalimanlarının yapısının incelenerek terminal planlamasının ne şekilde yapılacağının öğretilmesi ve terminal işletmeciliğine ilişkin bilgilerin verilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği; Havayolu ulaştırmasının lojistik fonksiyonlar içerisindeki yeri ve rolü, Havayolu ulaştırmasında yükler ve ekipmanlar, Havayolu ulaştırma türleri, Havayolu taşımacılığının özellikleri, Çoklu taşımacılıkta Havayolu ulaştırma sistemleri, Havayolu taşımacılığında fiyatlandırma, Havayolu taşımacılığında lojistik destek kuruluşları ve hizmetleri irdelenmektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası havayolu yönetim yaklaşımlarını tanımlar.
Havacılık sektöründe insan kaynağının önemini açıklar.
Rekabette takım çalışması, toplam kalite ve etkin iletişimin önemini tartışır.
Havayolu yönetiminde ulusal/uluslararası organizasyonlar ve yasal düzenlemelerin önemini tanımlar.(
Ulusal ve uluslararası havayolu yönetim uygulamaları arasında bağlantı kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu taşıyıcılarının ekonomik özellikleri Görsel destekli düz anlatım
2 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu taşıyıcılarının ekonomik özellikleri Görsel destekli düz anlatım
3 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu yönetimi ve organizasyonu Görsel destekli düz anlatım
4 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu yolcu pazarlaması Görsel destekli düz anlatım
5 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu yolcu tahmin yöntemleri Görsel destekli düz anlatım
6 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu yolcu tahmin yöntemleri Görsel destekli düz anlatım
7 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu bilet fiyatlaması Görsel destekli düz anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu bilet fiyatlaması Görsel destekli düz anlatım
10 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu tarifelerinin belirlenmesi Görsel destekli düz anlatım
11 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu işletmelerinde reklam Görsel destekli düz anlatım
12 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu işletmelerinde reklam Görsel destekli düz anlatım
13 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu İşletmelerinin Tanıtımı Görsel destekli düz anlatım
14 Konuya yönelik internet araştırması JAR-OPS Ticari hava taşımacılığı Görsel destekli düz anlatım
15 Konuya yönelik internet araştırması JAR-OPS Ticari hava taşımacılığı Görsel destekli düz anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gerede E.,Sarıhan A.E., Battal Ü., Demirci A. E. (2010). Havayolu Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
Shaw S. (2016). Marketing and Management. (17. Edition). USA: Routledge

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 3 36
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 12 48
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 4 7 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 36 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0