TR EN

HAVACILIK KURALLARI VE MEVZUATI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY332 HAVACILIK KURALLARI VE MEVZUATI 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin ulusal ve uluslararası havacılık kuralları, kurumları, otoriteleri ve yönetmeliklerini genel olarak bilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Havacılıkla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli mevzuat, ilke ve kurallar, otoriteyi temsil eden kurumlar ve düzenlemeler.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ülkemiz sivil havacılık otoritesini tanımlar.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yapısını özetler.
Uluslararası Havacılık otoritelerini sınıflandırır.
ICAO, JAA, EASA ve FAA’nın faaliyetlerini açıklar.
Uluslararası kuralları (JAR) ve ulusal kurallar (SHY) ile bağlantı kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması ICAO’nun tanımı ve fonksiyonları Görsel destekli düz anlatım
2 Konuya yönelik internet araştırması EASA üyeliği, JAR kuralları ve kurallar arasındaki ilişki Görsel destekli düz anlatım
3 Konuya yönelik internet araştırması SHGM görevleri, SGHM SHY-M yönetmeliği, SHY-145 yönetmeliği Görsel destekli düz anlatım
4 Konuya yönelik internet araştırması SHY-66, JAR-66 ve EASA PART 66 yönetmelikleri Görsel destekli düz anlatım
5 Konuya yönelik internet araştırması JAA JAR-145 ve EASA PART-145 yönetmelikleri Görsel destekli düz anlatım
6 Konuya yönelik internet araştırması SHY-147, JAR-147 ve EASA PART-147 yönetmelikleri Görsel destekli düz anlatım
7 Konuya yönelik internet araştırması JAR-OPS ve SHY-6A Ticari Hava Taşımacılığı yönetmeliği-I Görsel destekli düz anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması JJAR-OPS ve SHY-6A Ticari Hava Taşımacılığı yönetmeliği-I Görsel destekli düz anlatım
10 Konuya yönelik internet araştırması Hava Aracı Sertifikasyonu; JAR-23/25/27/29, Tip Sertifikasyonu, JAR-21 Görsel destekli düz anlatım
11 Konuya yönelik internet araştırması Tescil sertifikası, Gürültü Sertifikası, Görsel destekli düz anlatım
12 Konuya yönelik internet araştırması Ulusal ve Uluslararası Gereksinimlerin Uygulanması Görsel destekli düz anlatım
13 Konuya yönelik internet araştırması Bakım Programları, Bakım kontrol ve muayeneleri, Görsel destekli düz anlatım
14 Konuya yönelik internet araştırması Bakım kontrol ve muayeneleri, MMEL, MEL, DDL kavramları Görsel destekli düz anlatım
15 Konuya yönelik internet araştırması Bakım Dökümantasyonları Görsel destekli düz anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Göktepe, H. (2014). Hava Hukuku. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Köksal, T. (2018). Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku. (2. Baskı) Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 13 3 39
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 4 5 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 181
Genel Toplam 181
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0