TR EN

HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIY418 HAVAYOLU FİLO PLANLAMASI VE UÇUŞ AĞI YÖNETİMİ 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SEZER CİHAN KESKEN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; Havayolu filo planlaması ile ilgili temel bilgilerin tanımlanması ve uçuş ağı yapısının incelenmesidir.
İçerik: Dersin içeriği; havacılıkta filo planlaması ile ilgili temel bilgiler, uçuş ağı yönetimi, uçak karakteristleridir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Filo yönetimini analiz eder.
Uçuş ağı yönetimini açıklar.
Uçak modellerini temel düzeyde ayırt eder.
Hat planlamayı düzenler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu Taşımacılığının Genel Özellikleri Görsel destekli düz anlatım
2 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu Taşımacılığının Pazar Yapısı Görsel destekli düz anlatım
3 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu Planlama proseslerine ve Sistemlerine Giriş Görsel destekli düz anlatım
4 Konuya yönelik internet araştırması Filo Planlama Türleri ve Elemanları Görsel destekli düz anlatım
5 Konuya yönelik internet araştırması Filo Planlamanın Aşamaları Görsel destekli düz anlatım
6 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu Tarife Geliştirilmesi Görsel destekli düz anlatım
7 Konuya yönelik internet araştırması Filo atama optimizasyonu Görsel destekli düz anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Hat Planlama Ve Network Stratejileri Görsel destekli düz anlatım
10 Konuya yönelik internet araştırması Uçuş Ağının Belirlenmesi Görsel destekli düz anlatım
11 Konuya yönelik internet araştırması Filo Planlamada Uçak Seçimini Etkileyen Faktörler Görsel destekli düz anlatım
12 Konuya yönelik internet araştırması Uçak Karekteristleri Görsel destekli düz anlatım
13 Konuya yönelik internet araştırması Uçak Güvenliği ve Bakım Görsel destekli düz anlatım
14 Konuya yönelik internet araştırması Uçak Teknik Hizmetleri Görsel destekli düz anlatım
15 Konuya yönelik internet araştırması Havayolu Ücretlendirme Yapıları Ve Stratejileri Görsel destekli düz anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Belobaba, P. Odoni, A. and Barnhart, C. (2009). The Global Airline Industry. John Wiley & Sons Publishers.
Gerede E., Sarıhan A.E., Battal Ü., Demirci A. E. (2010). Havayolu Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 4 56
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 25 75
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0