TR EN

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ÖRGÜTLERİ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY436 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ÖRGÜTLERİ YÖNETİMİ 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FATMA GÜL GEDİKKAYA
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders; günümüzde ne özel sektör, ne de kamu kurumu niteliğine sahip olmayan üçüncü sektör örgütlerinin yönetimi kritik bir önem kazanmış ve örgüt kuramı akımları ve yönetim çalışmaları bu alanda giderek artmıştır. Bu ders, örgüt kuramında kar amacı gütmeyen ve sosyal bir etki yaratmayı hedefleyen kuruluşlara ilişkin genel bilgiyi ve yönetiminde dikkat edilmesi gereken temel kaygıları ve genel çerçeveyi sunmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, üçüncü sektör örgütlerinin tanımlanması, kavramsal ve tarihsel inceleme, yasal çerçevesi ve devletle arasındaki ilişki; kamusal alan ve yurttaşlık ile sivil toplum arasındaki ilişki, üçüncü sektör örgütlerinin denetimi, finansmanı, insan kaynakları yönetimi, kriz yönetimi ve proje yönetimi konuları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütleri arasındaki kavramsal ve yasal farklıkları ayırt eder. (Differentiate)
Üçüncü sektör örgütlerinin yasal ve ekonomik çerçevesinin tanımlar. (Define)
Üçüncü sektör örgütlerini devlet, yurttaşlık ve kamusal alan gibi kavramlar üzerinden analiz eder. (Analyze)
Sivil toplum örgütlerindeki yönetici kadrolarında yer aldıklarında sosyal sorumluluk projelerini değerlendirir. (Evaluate)
Kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütleri arasında etkinlikler düzenler. (Organize)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması ve içeriğinin öğrencilerle paylaşılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Üçüncü sektör örgütlerinin tanımlanması, kavramsal ve tarihsel inceleme -I- Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Üçüncü sektör örgütlerinin tanımlanması, kavramsal ve tarihsel inceleme –II- Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Üçüncü Sektör Örgütlerinin yasal çerçevesi Anlatım, Soru Cevap Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
5 Kitap okuma Üçüncü Sektör Örgütleri ile devlet arasındaki ilişki; kamusal alan ve yurttaşlık ile sivil toplum arasındaki ilişki Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Örgüt kuramı ve organizasyon yönetimi bağlamında üçüncü sektör örgütlerinin ele alınması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
7 Kitap okuma Türkiye’de sivil toplum, kamusal alan ve yurttaşlık arasındaki ilişki ve sivil toplumda kullanılan savunuculuk, hizmet odaklı örgütlenme, katılım gibi temel kavramların tartışılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Üçüncü Sektör Örgütlerinin ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve finansman yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
10 Kitap okuma Üçüncü sektör örgütleri yönetiminde insan kaynakları yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Üçüncü Sektör Örgütleri için krize müdahale ve kriz yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Üçüncü Sektör Örgütlerinin denetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Grup Çalışması Yöntemi
13 Kitap okuma Sivil Toplum Örgütlerinin yönetiminde yenilikçi uygulamalar; İnsan Hakları, çocuk hakları ve kadın hakları gibi konularda öğrenme ve paylaşım alanları oluşturulması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Üçüncü Sektör Örgütlerinde Proje Yönetimi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kurt, S. (2015). STK’larda İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel
Lewis.D. (2014). Non-Governmental Organizations, Management and Development. Routledge.
Akatay, A. Harman, S. (2014). Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetim ve Yönetişim. Ankara: Ekin.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar.
4
2
İdarenin genel yapısını, işleyişini ve kamu politikası oluşum sürecini açıklar.
2
3
Siyasi davranış, örgütlerde davranış ve liderlik konularında ilke ve kuralları birbiri ile ilişkilendirir.
1
4
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri alanı ile ilgili bilgilerle ilişkilendirir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bilgileri meslek hayatı ve gündelik hayatta kullanır.
4
2
Ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe ilişkin bilgileri meslek hayatında ve gündelik hayatta kullanır.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanındaki bilgileri kullanarak güncel siyasi ve idari gelişmeleri ve demokratik sistemin işleyişini yorumlayabilir.
3
2
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarının temel kavramlarını tanımlar.
3
3
Yönetim, kentleşme, çevre politikaları, siyaset ve hukuk bilimleri alanlarına ilişkin mesleki bilgilerini evrensel değerler ile ilişkilendirir.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin kuramsal bilgilerini kullanarak idari yapıları ve ülke yönetim modellerini karşılaştırır.
0
2
Kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında etkinlikler düzenler.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanındaki kaynak kişilerle işbirliği yapar.
2
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinindeki bilgi birikimini kullanarak, siyasi ve idari konularda; proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Evrensel hukuk normlarını ve idari yapıları temel alarak mevcut yapıları eleştirel yaklaşımla analiz eder.
1
2
Kişisel ve mesleki yaşantısında yazılı veya yazılı olmayan hukuk kurallarını ve etik kodları uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Siyasi ve idari gündemi ve gündeme ilişkin yazılı-sözlü çalışmaları takip ederek, kendini geliştirir.
3
2
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanına ilişkin bilgileri, çok kültürlü ortamlarda farklı hedef kitleler ile tartışır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanın mevcut tarihi ve kuramsal bilgi birikiminden yararlanarak; güncel konu, olay ve sorunları yorumlar ve analiz eder.
4
2
Siyasi ve bürokratik kurumların işleyişini yönlendirecek özgün plan ve programlar üretir.
4
3
Sürdürülebilir ve etkin kamu politikalarının yapımı ve uygulanmasında, alternatif kamu politikası önerileri geliştirir.
1
4
Siyasi ve idari örgütlerin işleyişini daha etkin kılmaya ve geliştirmeye dönük reform programları tasarlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 14 4 56
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 6 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 55 0 201
Genel Toplam 201
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0