TR EN

KULLANICI DENEYİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM309 KULLANICI DENEYİMİ 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR BÜYÜKBİNGÖL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu ders; Bilgi teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte değişim ve gelişim süreçlerinde olan medya sektörü için kullanıcılara yönelik fikir ve projeler üretilmesini amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini; mobil uygulamalar, akıllı cihazlar, kullanıcı merkezli tasarım, interaktif web tasarımları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgi mimarisi ve kavramlarını açıklayabilme
Kullanıcı deneyimi tasarımını anlayabilme
Herhangi bir sektörde kullanıcılara yönelik ihtiyaçların karşılanması noktasında bilgi teknolojisi ürünlerini kullanabilme
Bulunduğu alandaki mevcut şartları gelişen teknolojilere ayak uyduracak şekilde geliştirebilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Kullanıcı Deneyimi ile Tasarım Anlatım, Soru Cevap
2 Literatür Tarama Bilgisayar Bilimleri Anlatım, Soru Cevap
3 Literatür Tarama İnsan Merkezli Hesaplama ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Anlatım, Soru Cevap
4 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Bilgisayar ara yüzleri için grafik tasarım Anlatım, Soru Cevap, Uygulama ile Gösterme
5 Literatür Tarama Kullanıcı Deneyimi, Senaryolar Anlatım, Soru Cevap
6 Literatür Tarama Bilgi Mimarisi Tasarım Teknikleri Anlatım, Soru Cevap
7 Literatür Tarama Bilgi Mimarisi Tasarım Teknikleri Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Kullanıcı Deneyimi odak grupları Anlatım, Soru Cevap
10 Literatür Tarama Tasarım yöntemleri Anlatım, Soru Cevap
11 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Prototipleme araçları Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanarak Öğretme
12 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Küçük ekranlar için tasarım Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanarak Öğretme
13 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Duyarlı tasarım Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanarak Öğretme
14 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Diğer ara yüzler (işitsel arayüzler, jest arayüzleri) Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanarak Öğretme
15 Uygulama Üzerinde Gösterme Workshop Göstererek Öğretme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Garrett J. J. (2010). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. San Francisco: New Riders Publishing
Morville P., Rosenfeld L. (2006). Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale Web Sites. California: O’Reilly,
Dirsehan T. (2012). Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi. İstanbul: Hiperlink
Varnalı K. (2017). Müşteri Deneyimi: Tasarım, Yönetim, Dönüşüm. İstanbul: Mediacat Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
1
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
1
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
1
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
1
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
3
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
4
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
2
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
3
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
4
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
4
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 42 42
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 40 40
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0