TR EN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISL102 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Yönetim, yönetim fonksiyonlarını ana hatlarıyla ve organizasyon fonksiyonunu detaylı biçimde öğretmek.
İçerik: Yönetim ve organizasyonla ilgili yönetim, yönetici, örgüt ilkeleri, örgüt şekilleri, organizasyon şeması ile ilgili konuları kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir yöneticinin neleri nasıl planlayacağı, uygulayacağı ve denetleyeceği bilgisini kazanır
Organizasyon fonksiyonu hakkında detaylı bilgi sahibi olur
Yönetim ve organizasyon konusunda teorik ve pratik bilgiler kazanır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders kaynağının ilgili bölümü Yönetim, yönetici kavramı ve yöneticinin özellikleri. Online-Uzaktan Eğitim
2 Ders kaynağının ilgili bölümü Planlama fonksiyonu, planlama araçları, planlama süreci ve planlamanın yararları. Online-Uzaktan Eğitim
3 Ders kaynağının ilgili bölümü Örgütleme fonksiyonu, organizasyon ilkeleri, bölümlere ayırma. Online-Uzaktan Eğitim
4 Ders kaynağının ilgili bölümü Yetki, güç, merkezleşme ve merkezleşmeme kavramları. Online-Uzaktan Eğitim
5 Ders kaynağının ilgili bölümü Yürütme fonksiyonu, liderlik ve iletişim. Online-Uzaktan Eğitim
6 Ders kaynağının ilgili bölümü Motivasyon, işletme içi gruplar. Online-Uzaktan Eğitim
7 Ders kaynağının ilgili bölümü Koordinasyon ilkeleri. Online-Uzaktan Eğitim
8 - ARA SINAV -
9 Ders kaynağının ilgili bölümü Denetim fonksiyonu Online-Uzaktan Eğitim
10 Ders kaynağının ilgili bölümü Stratejik yönetim, stratejik planlama. Online-Uzaktan Eğitim
11 Ders kaynağının ilgili bölümü Strateji, taktik ve politika. Online-Uzaktan Eğitim
12 Ders kaynağının ilgili bölümü Toplam kalite yönetimi, öğrenen organizasyonlar Online-Uzaktan Eğitim
13 Ders kaynağının ilgili bölümü Değişim mühendisliği, kıyaslama (benchmarking) Online-Uzaktan Eğitim
14 Ders kaynağının ilgili bölümü Dış kaynaktan yararlanma, outsourcing, yalın organizasyonlar. Online-Uzaktan Eğitim
15 Ders kaynağının ilgili bölümü Final sınav hazırlığı. Online-Uzaktan Eğitim
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ders notları
İşletme Yöneticiliği Tamer Koçel

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
4
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
0
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
4
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
2
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
2
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
2
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
3
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 3 42
Ödev 1 16 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 47 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0