TR EN

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT214 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere ulusal ve uluslararası boyutta konvansiyonel ve kombine demiryolu taşımacılığının lojistik açıdan incelenmesi becerisinin verilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği demiryolu taşımacılığı ile ülkemizde demiryollarının gelişimi ve sürecin belirlenmesi, yönetimi , işletilmesi ve yasal süreçlerini kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Demiryolu taşımacılığında temel kavramları tanımlar.
Yasal düzenlemeleri bilir.
Bakım-onarım faaliyetlerini açıklar.
Demiryolu taşımacılığı süreçlerini açıklar.
Demiryolu taşımacılığında aktif rol oynayan şirketleri karşılaştırır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Genel olarak demiryolu taşımacılığı ile ülkemizde demiryollarının gelişimi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Yük vagonları çeşitleri ve özellikleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Yük vagonlarında numaralandırma ve işaretleme Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Trenlerin sınıflandırılması ve çeşitleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Demiryolu taşımacılığında sürecin belirlenmesi - 1 Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Demiryolu taşımacılığında sürecin belirlenmesi - 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Demiryolu trafiğinin düzenlenmesi Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Demiryolu araçlarında fren ve manevra Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Demiryolu taşımacılığında modeller ve modellerin kullanılması Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Demiryolu taşımacılığında uluslararası yasal düzenlemeler Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Demiryolu işletmesi hatlarında vagonların işletilmesi Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Demiryolu taşımacılığının operasyonel boyutları, yasal süreçler Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Ülkemiz demiryolu taşımacılığının incelenmesi Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Dünya demiryolu taşımacılığının konumu Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ömer Faruk Görün, Demiryolu Taşımacılığı, Beta Yayıncılık
Saatçioğlu, C. (2016) Ulaştırma Ekonomisi Sistemler-Politikalar- Uygulamalar , İstanbul: Sümer Kitabevi yayınları
Pyrigidis, C.N. (2016), Railway Transportation Systems Design, Construction and Operation, Taylor&Francis Group CRC Press
Ahi, T., (2013),Demiryolları (Raylı Sistemler) ve Intermodal Lojistik İçin Resimli ve Açıklamalı Teknik Resimler Sözlüğü İstanbul:Siyasal Kitapevi
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Dergisi DTD
Intermodal magazine Turkish Transport News (http://www.intermodalmagazine.com/)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
2
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
2
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
3
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
5
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
4
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
5
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
2
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0