TR EN

ULUSLARARASI TİCARET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT210 ULUSLARARASI TİCARET 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere Ticaretin uluslararası boyutlarını araştırmayı öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği Uluslararası iş yönetimi, uluslararası yönetim modelleri, uluslararası ticareti etkileyen çevresel faktörler, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret teorileri ve politikaları konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası ortamda ticari faaliyetleri yönetebilmek için uluslararası işletmecilik anlayışını tanımlar.
Uluslararası işletmeciliğin, ticaretin ve yatırımın siyasi ekonomi ile ilişkisini özetler.
Uluslararası ticaret teori ve politikalarını yorumlar
Küreselleşme çağında ve küreselleşme ötesinde yer alan makroekonomik ve siyasi değişiklikleri yorumlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Uluslararası Ticaretin Tanımı ve Doğuşu Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Uluslararası Klasik Ticaret Teorileri-Merkantalizm ve Klasikler Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Uluslararası Klasik Ticaret Teorileri-Neo-Klasikler ve Hecksher-Ohlin Teorisi Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Uluslararası Klasik Ticaret Teorileri- Karşılıklı Talep Kanunu-Fırsat Maliyetleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Yeni Uluslararası Ticaret Teorileri Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Uluslararası Ticaret Politikaları Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma GENEL TEKRAR Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Dünyanın Serbestleşmesi Küreselleşme ve Ekonomik Birleşmeler Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Boyutuyla Dış Ticaret Uluslararası- Faktör Hareketliliği Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Döviz Piyasası Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Ödemeler Dengesi Bilançosu Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Ticaret Politikasının Ekonomik Politiği Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma GENEL TEKRAR Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma FİNAL Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Seyidoğlu H. (2017), Uluslararası Uluslararası İktisat, İstanbul,Can Yayınları 21. Baskı
Krugman P., ObstfeldM., Melitz M. (2016) Uluslararası İktisat Teori ve Politika , İstanbul:Beta Basım yayın, 10. Baskı
McLaren, J. (2012) International Trade, Wiley
Dikkaya, M., Üzümcü, A.(2017) Uluslararası Ticaret ve Finans 2.Baskı, Ankara: Savaş Yayınevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
0
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
4
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
5
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
5
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
3
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
4
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0