TR EN

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT212 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere ticaretteki riskleri ve risk yönetimi sürecini kavraması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği öğrencilere sigorta ve risk yönetiminin temel kavramlarını, prensipleri ile temel risk ve sigorta yönetim araçlarını tanıtmaktadır. Derste işlenen konular arasında, sigorta sektörünün yönetim ve hukuki yapısı, risk kavramı ve sigortacılıkta risk yönetiminin nasıl uygulandığı konularını içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Firmanın sermaye ihtiyacı ve etkisini açıklar.
Sigorta şirketlerinin yönetim yapısını açıklar.
Sigortacılıktaki risk türlerini tanımlar.
Sigortacılığın gereksinimlerini tanımlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Sigorta ve Risk Kavramları Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Sigortacılığın Genel İlkeleri-Temel Yasal Prensipler Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Sigorta Sözleşmelerinin Analizi Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Sigorta ve Riziko Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Riziko Yönetimine Giriş Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Sigorta Şirketi Faaliyetleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Ticari Mal Sigortaları Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Oto Sigortası ve Toplum Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Diğer Mal ve Mali Yükümlülük Sigorta Teminatları Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Ticari Sorumluluk Sigortaları Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Suç Sigortası ve Teminat Mektupları Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Lojistikte Risk Yönetimi Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Lojistik ve Nakliyat Sigortaları Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Polat, A. (2008), Uluslararası Ticarette Risk Yönetimi, İstanbul,: İstanbul Ticaret Odası Yayın No:2008
Dorfman, M.S., Cather, D.(2012) Introduction to Risk Management and Insurance (10th Edition) New Jersey: Prentice Hall
Kırkbeşoğlu, E. (2014), Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Ankara: Gazi Kitabevi
Rejda, G. E. (2015) Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri (2015), George E. Rejda, Michael J. McNamara, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Erişah Arcan, Nobel Akademi Yayıncılık
Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş (2012), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2478, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1449

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
4
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
2
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
5
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
5
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
5
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 4 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 4 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0