TR EN

ÇOKLU TAŞIMA YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT445 ÇOKLU TAŞIMA YÖNETİMİ 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, çoklu taşıma yönetimi sistemi ve konteynır bazlı taşımacılık faaliyeti hakkında bilgi aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriği taşıma şekillerinin kendi içlerindeki ilişkileri, çoklu taşıma alternatifleri, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan çoklu taşımalarda var olan problemlerin incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Dünyadaki çoklu taşıma alternatiflerinin ülkemizde uygulanabilirliğini kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan çoklu taşımaları açıklar.
Taşıma modlarının entegrasyonunu hatırlar.
Çoklu taşıma sistemlerinin unsurlarını analiz eder.
Çoklu taşıma süreçlerini planlar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Lojistik sistemde ulaştırmanın yeri ve önemi Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Ulaştırma modlarının temel özellikleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Ulaştırma modlarının entegrasyonu: Taşımacılıkta üniteleştirme ve konteynerizasyon Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Çoklu ulaştırma sisteminin temel unsurları Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Çoklu ulaştırmada ticari boyutlar ve aktörler Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Çoklu ulaştırmada operasyonel ve teknik konular Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Çoklu taşımacılıkta hukuki çerçeve Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Çoklu ulaştırma türleri: Konteyner, ro-ro vb. Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Türkiye'de çoklu ulaştırma rotaları Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma AB ulaştırma politikalarında çoklu ulaştırmanın yeri ve önemi Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Limanlar ve çoklu ulaştırma Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Çoklu ulaştırmada rekabet Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Çoklu ulaştırmada çatışma Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Joseph Tshilomb JK, (2016) Intermodal Transportation: Quintessence, Legal Challenges & Impact on Current Transportation Insurance Schemes , Bloomington: Authorhouse
Erdal, M. Çancı, M.(2017) Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, 3. Baskı İstanbul: UTİKAD
Demir, Ş. (2006) Uluslararası Taşımacılık / Lojistik KDV İstisnası ve İadesi 1.Baskı, Seçkin Yayınevi
Küçük, O. (2014) Lojistik İlkeleri ve Yönetimi İstanbul : Seçkin Yayıncılık
Intermodal magazine Turkish Transport News (http://www.intermodalmagazine.com/)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
4
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
5
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
4
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
5
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
5
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
4
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
5
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 8 56
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 5 7 35
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 40 0 173
Genel Toplam 173
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0