TR EN

HAVA TAŞIMACILIĞI VE YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT344 HAVA TAŞIMACILIĞI VE YÖNETİMİ 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere havayolu ve ulaştırma sistemleri ile ilgili kavramların ve ilişkilerin aktarılması,hava taşımacılığının gelişim süreci ve yapısı, hava taşımacılığının ekonomik ve sosyal etkileri ve yararlarının öğretilmesi yoluyla süreçlerle ilgili hakimiyetin sağlanması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği hava taşımacılığının yapısı, hava taşımacılığının ekonomik ve sosyal etkileri ve yararları; hava ulaştırmasının unsurları konularını kapsar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası havayolu taşımacılığı sektörü hakkında temel bilgileri hatırlar.
Genel havacılık ve havayolu taşımacılığını tanımlar ve havayolu pazarını ve özelliklerini bilir.
Havayolu taşımacılığında ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri tanımlar.
Kargo taşımacılığını ve temel taşımacılık kural ve işaretlemelerini tanımlar.
Havayolu taşımacılığı sektörünü stratejik yönetim ilkelerini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Havayolu Taşımacılığına Giriş Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Havayolu Taşımacılığına Giriş 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Havayolu Taşımacılığı Terminolojisi Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Uluslararası Hava Yolu Kargo Taşımacılığının Yasal Çerçevesi,Hava Yolu Kargo Taşımacılığında Uluslararası Örgütler Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Havayolu Kargo Taşımacılığı, Havayolu Kargo Pazar Yapısı,Hava Kargo Fiyatlarını Etkileyen Faktörler, Havayolu Kargo Taşımacılığı Fiyat Çeşitleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Havayolu Kargo Taşımacılığı Kargo Tipleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Havayolu Kargo Taşımacılığı Kargo Tipleri 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Kargo Taşıma Üniteleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Kargo Taşıma Üniteleri 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Uçak Çeşitleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Uçak Çeşitleri 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Havaalanlarında Yer Hizmetleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Havaalanlarında Yer Hizmetleri 2 Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Genel Tekrar Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Başol, S. (2000), Havayolu Lojistik Yönetimi , Bursa: Ekin Basım Yayın
Budd, L., Ison, S. (2016) , Air Transport Management An International Perspective , Taylor&Francis
Durmaz, V. Hava Taşımacılığı Yönetimi, Nisan Kitabevi.
Cam, A. C. (2018) Havayolu Taşımacılığı ve Rekabet Stratejileri, Ankara: Pegem Akademi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 8 56
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 7 35
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0