TR EN

FİNANSAL YÖNETİM II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ULT444 FİNANSAL YÖNETİM II 8 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi KADİR MERSİN
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilere işletme sermayesi yönetimi ve yatırım yönetimi hakkında bilgi vererek bu kavramları öğrencilere teorinin yanı sıra uygulamalı olarak anlatmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriği İşletme sermayesi yönetimi kapsamında; nakit yönetimi, stok yönetimi ve alacak yönetimi kavramları anlatılırken, yatırım yönetimi kapsamında uygulamalı olarak finansal varlıkların değerlemesi ve proje değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Finansal analiz ve tahmin ile sermaye yapısı konuları analiz eder.
Finansal yönetim işlevlerini firmalara uygulayabilir ve değerlendirme yapar.
Şimdiki değer, sermaye bütçelemesi ve risk fiyatlaması konusunda analizler yapar.
Firmaların finansal kararları analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Finansal Yönetim ve Fonksiyonları. Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Kitap Okuma Finansal Sistem ve İşleyişi. Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Kitap Okuma Başabaş ve Kaldıraç Analizi. Anlatım, soru-cevap yöntemi
4 Kitap Okuma Finansal Planlama ve Kontrol. Anlatım, soru-cevap yöntemi
5 Kitap Okuma Çalışma Sermayesi Yönetimi I. Anlatım, soru-cevap yöntemi
6 Kitap Okuma Çalışma Sermayesi Yönetimi II. Anlatım, soru-cevap yöntemi
7 Kitap Okuma Yabancı Kaynaklar. Anlatım, soru-cevap yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma Öz Kaynaklar. Anlatım, soru-cevap yöntemi
10 Kitap Okuma Sermaye Yapısı ve Optimal Sermaye Yapısına Karar Verme. Anlatım, soru-cevap yöntemi
11 Kitap Okuma Risk ve Getiri I. Anlatım, soru-cevap yöntemi
12 Kitap Okuma Risk ve Getiri II. Anlatım, soru-cevap yöntemi
13 Kitap Okuma Sermaye Maliyeti. Anlatım, soru-cevap yöntemi
14 Kitap Okuma Sermaye Bütçelemesi I. Anlatım, soru-cevap yöntemi
15 Kitap Okuma Sermaye Bütçelemesi I. Anlatım, soru-cevap yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aydın, N., Başar, M., Coşkun, M. (2010) Finansal Yönetim, Ankara : Detay Yayıncılık
Apak, S. Ve Demirel, E., (2009), Finansal Yönetim Cilt 1: Sermaye Piyasaları, Birinci Baskı., İstanbul: Papatya Yayıncılık
Erol,C., Sarıaslan, H. (2014), Finansal Yönetim, Ankara: Siyasal Kitabevi
Masood, O. (2012, )Glabol Financial Management Theory and Evidence, Bursa: Ekin Basım Yayın

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin temel kavram ve kuramları açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir
2
2
Alanındaki olgular hakkında bilimsel ve disiplinler arası araştırma yapabilir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geçmişten günümüze ticaret ve lojistik – taşımacılık yönetimi arasında kavramsal ve kuramsal bağlantılar kurar ve geleceğe yönelik öngörüler geliştirir
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin olguları incelemek için kaynak taraması yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
2
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında betimsel ve keşifsel araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir ve sonuçlandırır.
2
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgi ve bulguları sebep-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
3
2
Lojistik Yönetimi alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
2
3
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri hedeflediği meslekte nasıl kullanacağı hakkında fikirler üretir
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lojistik Yönetimi alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
4
2
Lojistik Yönetimi alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir.
3
3
Yabancı dilde kaynak taraması yapabilir, gündemi takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kaynaklardan edindiği bilginin işlenmesi ve aktarılmasında toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı hareket eder.
1
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve çalışmalarını yönlendirir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 8 56
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 7 49
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 201
Genel Toplam 201
Toplam İş Yükü / 25.5 7,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0