TR EN

TICKETING AND RESERVATION DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
AVM410 TICKETING AND RESERVATION 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, seyahat acentalarında kullanılan uluslararası rezervasyon sistemi olan Galileo sistemini uygulamalı olarak öğretmektir.
İçerik: Havayolu rezervasyon girişleri, PNR oluşturma, zorunlu girişler, zorunlu olmayan girişler, özel talep girişleri, PNR üzerinde değişiklikler, divide, queue, e-mail girişleri, otomatik fiyatlandırma, bilet kuralları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile ülke, şehir, havalimanı, havayolu kodlarını listeler
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile uluslararası uçuş tarifle bilgilerini listeler
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile rezervasyon oluşturur
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile müşteri özel taleplerini sisteme girer
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile rezervasyonu ücretlendirir
Merkezi rezervasyon sistemi aracılığı ile biletleme yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 literatür tarama, sunum görsellerini inceleme Merkezi rezervasyon ve otomasyon sistemleri hakkında genel bilgi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 literatür tarama, sunum görsellerini inceleme Havacılıkta slot kavramı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Sunum hazırlama Havacılıkta kullanılan kodları bulma ve çözme (Decoding-Encoding) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Sunum hazırlama Uçuş tarifelerinin görüntülenmesi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Sunum hazırlama Rezervasyon oluşturma, zorunlu ve zorunlu olmayan girişler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Sunum hazırlama Özel talep girişleri (OSI-SSR) Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Sunum hazırlama Oluşturulmuş rezervasyonu görüntüleme, segment ekleme, çıkarma, statü değiştirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Sunum hazırlama Rezervasyon üzerinde değişiklikler yapma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Sunum hazırlama Bilet kurallarına bakma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Sunum hazırlama Rezervasyon bölme (divide), queue ve e-mail işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Sunum hazırlama Ücret yükleme, ücret kuralları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Sunum hazırlama Bilette değişiklik yapma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Sunum hazırlama Uygulamalı örnek çözümler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Sunum hazırlama Uygulamalı örnek çözümler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0