TR EN

INTRODUCTION TO BUSINESS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS112 INTRODUCTION TO BUSINESS 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, İşletme fonksiyonlarının rolünü, sorumluluklarını ve bir işletmenin işleyişini tanımlama, işletme prensiplerini ve uygulamalarını kullanabilme ve kurumsal sosyal sorumluluk ve ahlak konusunda farkındalık sağlayarak bu hususları sürdürebilirlik açısındanyorumlayabilme yetisi kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletmenin temel fonksiyonlarından strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir işletmenin rolünü ve temel fonksiyonlarını açıklar.
Bir şirketin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini ve büyüme stratejilerini açıklar
Sürdürebilirlik çerçevesinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının ve iç ve dış paydaşların çıkarlarını yorumlar
İşletme fonksiyonlarının (strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans vb.) rollerini ve sorumluluklarını özetler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Bölümü Okuma İşletmeyle ilgili temel kavramlar ve diğer bilimlerle ilişkisi Ders anlatım ve tartışma
2 Kitap Bölümü Okuma İşletmelerin sınıflandırılması, Ders anlatım ve tartışma
3 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin kuruluşu, planlaması, kuruluş yeri seçimi ve kuruluş analizi Ders anlatım ve tartışma
4 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin fonksiyonları: Yönetim Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
5 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin fonksiyonları: Yönetim Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
6 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin fonksiyonları: Üretim Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
7 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Pazarlama Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Vaka Çalışması Konu tekrarı ve örnek çalışmalar Tartışma
10 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Finans Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
11 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Muhasebe Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
12 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Halkla İlişkiler Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
13 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: Yönetim Bilişim Sistemleri Ders anlatım ve tartışma
14 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Fonksiyonları: İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu Ders anlatım ve tartışma
15 Kitap Bölümü Okuma İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Ders anlatım ve tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gümüş, İ. (2017), Genel İşletme, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul
Öz-Alp, Ş., Timur, N., Koçel, T., Geylan, R., & Odabaşı, Y. (2000). Genel İşletme. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
Stimpson, P., & Smith, A. (2015). Business Management Coursebook. Cambridge University Press.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
3
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
3
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
4
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
1
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 60 0 148
Genel Toplam 148
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0