TR EN

PRODUCTION MANAGEMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS336 PRODUCTION MANAGEMENT 6 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi METİN YILDIRIM

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, Üretim yönetimi alanındaki temel kavramları ve başlıca karar konularını ortaya koymak, uygun çözüm aralıklarını göstermek; Üretim/işlemler yönetimindeki başlıca yöntem ve araçları tanıtmak, bir mamulü elde mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretmenin ne şekilde yapılabileceğini ifade etmektir.
İçerik: Dersin içeriği, Üretim yönetiminin temel kavramlarının, üretim sistemlerinin öğrenilmesinin yanında verimliliğin anlaşılması. Mamul tasarımı nasıl yapılır, talebi nasıl tahmin ederiz ile teknoloji seçiminde nelere dikkat etmeliyiz vb. üretim safhalarının incelenmesi ve yorumlanmasının yapılmasıdır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Süreç ve teknoloji seçimini tanımlar.
Kapasite planlamasını açıklar.
Kalite yönetimi ve proje planlama ile verimlilik modellerini tartışır
Üretim yönetimi ve küresel rekabetin ilişkisini değerlendirir
Üretim stratejileri ve ürün tasarımını analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitabın ilgili bölümleri Üretim Yönetiminin Temel Kavramları Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
2 Kitabın ilgili bölümleri Üretim Sistemleri Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
3 Kitabın ilgili bölümleri Verimlilik Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
4 Kitabın ilgili bölümleri Mamul Tasarımı Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
5 Kitabın ilgili bölümleri Mamul Tasarımı Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
6 Kitabın ilgili bölümleri Teknoloji Seçimi Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
7 Kitabın ilgili bölümleri Kuruluş Yerinin Seçimi Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
8 - ARA SINAV -
9 Kitabın ilgili bölümleri İşyeri Düzenleme Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
10 Kitabın ilgili bölümleri Lojistik Yönetimi Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
11 Kitabın ilgili bölümleri Kapasite Planlaması Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
12 Kitabın ilgili bölümleri Tamir-Bakım Planlaması Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
13 Kitabın ilgili bölümleri Stok Kontrolü Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
14 Kitabın ilgili bölümleri Üretim Yönetiminin Temel Kavramları Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
15 Kitabın ilgili bölümleri Üretim Sistemleri Anlatım-Örnekler-Soru ve Cevaplar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kobu, B. (2010). Üretim Yönetimi. Beta Yayınları.
Yamak, O. (1999). Üretim Yönetimi. Basım, İstanbul: Alfa.
Buffa, E. S. (1973). Modern production management (No. TS155. B8313 1965.). Wiley.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
3
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
4
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
4
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0