TR EN

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS109 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1 4 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM TUĞÇE KELEŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencinin alacağı teknik bilgiler çerçevesinde fotoğraf çekimini temel düzeyde uygulamasını sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriğini, fotoğrafa ve fotoğraf çekimine ilişkin alan derinliği, enstantane gibi temel bilgiler oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Görsel estetiği oluşturan değerleri tanır.
Fotoğrafçılığa ait görüntü dilini oluşturan öğelerden en az 5 tanesini açıklayabilir.
Ortamın ışığına göre doğru bir fotoğraf için gerekli Asa/Iso değerini tahmin eder.
Fotoğraf çekiminde kompozisyon öğelerini kullanabilir
Fotoğraf çekim ve görüntü işleme tekniklerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş Fotoğraf Olgusu Anlatım
2 Literatür Tarama Fotoğraf ve Pozlandırma Anlatım, Uygulama
3 Literatür Tarama Enstantane ve Diyafram Anlatım, Uygulama
4 Literatür Tarama Dijital Fotoğraf Nedir, Nasıl Oluşur? Anlatım, Uygulama
5 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Iso (asa) ve Gren Kavramları Anlatım, Uygulama
6 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Alan Derinliği Nedir? Anlatım, Uygulama
7 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Enstantanenin Yaratıcı Olarak Kullanımı Anlatım, Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Hareket Vurgusu Nasıl Yapılır? Anlatım, Uygulama
10 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Portre Fotoğrafının Özellikleri Anlatım, Uygulama
11 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Fotoğraf Çekiminde Kullanılan Yardımcı Malzemeler Anlatım, Uygulama
12 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Fotoğrafta Kompozisyon Anlatım, Uygulama
13 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Fotoğrafta Ritim Anlatım, Uygulama
14 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Fotoğrafta Uyum Anlatım, Uygulama
15 Literatür Tarama Örnek fotoğraf incelemeleri Fotoğrafta Ayıklama Nedir? Anlatım, Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kanburoğlu, Ö. (2007). A'dan Z'ye Fotoğraf. İstanbul: Say Yayınları
Hom, D. (2004). Fotoğrafçı Olmak Üzerine. İstanbul: Fotoğraf Vakfı Yayınları
Faruk A., İkizler E. (2010). Fotoğraf Teknik Okumaları, Say Yayınları.
Gültekin, Ç. (2002). Fotoğrafça Sanatça, Beril Yayınları.
Feyyaz, B. (2005). Fotoğrafın Tarihi, Tablet Kitabevi, Konya.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
1
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
2
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
2
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
3
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
2
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
1
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
4
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
2
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 13 5 65
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0