TR EN

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ISG403 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I 7 3 3 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İş Sağlığı ve İş Güvenliği, analitik düşünme, her türlü uygulama ve etkinlik, belirtilen kalite kriterleri, çevreyi, ülkeyi ve dünyayı tanıyarak, etkili iletişim becerilerini ve Yapıcı ve doğru bir iletişimin bulunduğu ortam, gerçek öğrenme vizyonu anlayışı ile öğrenme ve bireyleri eğitme öğrenme yetkinliği kazanma için bir ömür boyu sürebilir.
İçerik: İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki genel tanım ve uygulamaları.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş Sağlığı ve güvenliği ilkelerini kavrar.
iş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimini açıklar.
İSG kültürünü kavrar. Bireyler, gruplar ve toplum içindeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kritik eder.
Çalışma ortamlarındaki risk etmenlerini analiz eder, önlemler açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür okuma İş sağlığı ve güvenliğine giriş Ders anlatımı
2 Literatür okuma Güvenlik kültürü Ders anlatımı
3 Literatür okuma İş sağlığı ve güvenliği tarihsel gelişimi Ders anlatımı
4 Literatür okuma 4857 sayılı İş Kanunu Ders anlatımı
5 Literatür okuma 6331 Sayılı İSG Kanunu Ders anlatımı
6 Literatür okuma Fiziksel risk etmenleri Ders anlatımı
7 Literatür okuma Kimyasal risk etmenleri Ders anlatımı
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma biyolojik ve psikososyal risk etmenleri Ders anlatımı
10 Literatür okuma Sağlık ve güvenlik işaretleri Ders anlatımı
11 Literatür okuma Gürültü yönetmeliği Ders anlatımı
12 Literatür okuma Kişisel koruyucu donanımlar Ders anlatımı
13 Literatür okuma Ergonomi Ders anlatımı
14 Literatür okuma Yangın oluşum nedenleri, safhaları, Doğru müdahale yöntemleri Ders anlatımı
15 Literatür okuma Çalışma soruları- genel tekrar Ders anlatımı
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Selek, H.S. Occupational Health and Safety, Seçkin Yayıncılık
Bilir N, Yıldız A.N. (2013), İş Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 1 14
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 18 0 26
Genel Toplam 26
Toplam İş Yükü / 25.5 1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 1,0