TR EN

DIFFERENTIAL EQUATIONS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH215 DIFFERENTIAL EQUATIONS 4 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere diferansiyelin tanımını, diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini, çeşitli diferansiyel çözüm yöntemlerini ve uygulamalarını öğretmektir.
İçerik: Diferansiyelin Tanımı, Diferansiyel Denklemlerin Genel Çözümleri,Çeşitli Diferansiyel Çözüm Yöntemleri ve Uygulamaları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler; I. Diferansiyel denklemleri tanır ve çözümlemeler yapar. II. Diferansiyel bir denklemin çözüm aşamalarını ve çözümünü yapar. III. Tam diferansiyel denklemi tanır ve genel çözümlemelerini yapar. IV. İntegral çarpanı ile diferansiyel denklem çözümlerini yapar. V. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve çözümlemelerini yapar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Araştırması Tanışma,Dersin Konuları,İşleniş Yöntemleri Hakkında Bilgilendirme Anlatım
2 Literatür Araştırması Türev ve Diferansiyelin Tanımı,Türev Yardımıyla Diferansiyelin Hesabı Anlatım
3 Literatür Araştırması Diferansiyel Denklem Çözümlerinde Kullanılan İntegral Alma Yöntemleri. Anlatım
4 Literatür Araştırması Diferansiyel Denklemlerin Mertebe ve Dereceleri,Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması Anlatım
5 Literatür Araştırması Diferansiyel Bir Denklemin Çözüm Aşamaları ve Çözümü Anlatım
6 Literatür Araştırması Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler ve Çözümleri. Anlatım
7 Literatür Araştırması Tam Diferansiyel Denklem Alma Koşulları ve Genel Çözümlemeleri. Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Araştırması Lineer Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve Çözümlenmeleri Anlatım
10 Literatür Araştırması Lineer Diferansiyel Denklemlerin Teknik Problemlerin Çözümünde Kullanılmaları Anlatım
11 Literatür Araştırması Homojen ve Homojen Hale Getirilebilen Diferansiyel Denklemler. Anlatım
12 Literatür Araştırması Sabit Katsayılı Homojen Diferansiyel Denklemler ve Çözümleri. Anlatım
13 Literatür Araştırması İntegral Çarpanı ile Diferansiyel Denklem Çözümleri Anlatım
14 Literatür Araştırması Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler ve Çözümlemeleri. Anlatım
15 Literatür Araştırması Dersin Genel Değerlendirilmesi ve Tartışma. Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

1) Diferansiyel Denklemler, Prof.Dr.Mustafa Bayram, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2010 2) Diferensiyel Denklemlerin Temelleri, Prof.Dr.Ogün Doğru, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013 3) Fundamentals of Differential Equations, R. Kent Nagle, Edward B. Saff, Arthur David Snider, Addison Wesley, New York, 1986

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 7 3 21
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 39 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0