TR EN

NUMERICAL ANALYSIS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH219 NUMERICAL ANALYSIS 4 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere mühendislik ve bilimde kullanılan sayısal yöntemlerin dili, mantığı ve matematiğinin verilmesi, bilim, endüstri ve toplumda çok geniş bir alanda oluşan problemlerin çözümünde sayısal yöntemlerin nasıl yapılacağının öğretilmesidir.
İçerik: Sayısal Analizin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

I. Sayısal analizin temellerini anlayacak. II. Mühendislikte bir problemin analizinde sayısal yöntemleri kullanma becerisine sahip olacak. III. Belirli bir konuda doğru çözüm yöntemi seçme becerisine sahip olacak

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Araştırması Giriş, Sayısal İşlemlerde Hatalar Anlatım
2 Literatür Araştırması Aritmetik İşlemlerde Hata Yayınımı, Fonksiyon Değerlerinin Hata Hesabı, Hataların I-II Yayılma Yasası (KOH) Anlatım
3 Literatür Araştırması Lineer Denklem Takımlarının Çözümleri, Giriş, Direkt Yöntemler, Cramer Yöntemi, I-II-III Gauss Eliminasyon Yöntemi Anlatım
4 Literatür Araştırması Gauss Jordan Yöntemi, LU Ayırımı Yöntemi Anlatım
5 Literatür Araştırması Dolittle Yöntemi, Cholesky Yöntemi Anlatım
6 Literatür Araştırması Dolaylı Yöntemler, Jacobi Ardışık Yaklaşım Yöntemleri Anlatım
7 Literatür Araştırması Gauss Siedel Ardışık Yaklaşım Yöntemi, Lineer Denklem Takımı Çözümlerinde Hata II-III Analizi Anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Araştırması Lineer Olmayan Denklemler, Kök Civarının Bulunması Anlatım
10 Literatür Araştırması Aralığı ikiye Bölme Yöntemi Anlatım
11 Literatür Araştırması Newton Raphson Yöntemi Anlatım
12 Literatür Araştırması Yaklaşım Yöntemleri, İnterpolasyon, Lineer Regrasyon, İnterpolasyon Polinomu Anlatım
13 Literatür Araştırması Lagrange İnterpolasyonu, Newton İnterpolasyonu Anlatım
14 Literatür Araştırması Sayısal İntegrasyon, Pivot Noktası, İnterpolasyon Doğrusu Ve Parabolleri ile İntegrasyon I-II-III Formülleri, kısa sunumlar Anlatım
15 Literatür Araştırması İnterpolasyon Parabolü ile Sayısal İntegrasyon, Gauss Tipi İntegrasyon, ekstrapolasyon, I-II-III kısa sunumlar Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

An Introduction to Numerical Methods and Analyses, James F. Epperson, John Wiley and Sons, 2001, ISBN:0471316474.
Sayısal Çözümleme, R. Tapramaz, Literatür yayıncılık, 2002,ISBN:0130126411.
Nümerik Analiz, İ. uzun, Beta yayınları, 2004, 4. ISBN:9754869529.
Mühendisler için sayısal yöntemler, Chaapra, S., C., Canale, R., P., Literatür Kitabevi, 2003, ISBN:0130126411

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 124
Genel Toplam 124
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0