TR EN

ENTREPRENEURSHIP DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GIR402E ENTREPRENEURSHIP 8 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, üst düzey yönetici ve girişimci olma hedefindeki öğrencilerin küçük işletme kurma ve yönetme konularında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerle donatılmalarıdır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman; küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Girişimcilik özelliklerini kazanarak girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır.
Başarılı girişimcilik öykülerindeki özellikleri değerlendirerek girişimcilik özelliklerini geliştirir.
Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
İnovasyonu ve yenilikleri kavrar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Girişimcilik kavramı, tarihsel gelişimi, girişimcilik süreci, girişimcilik özellikleri Girişimcilik kavramı, tarihsel gelişimi Ders Kitabı
2 Makale okuma ve sunum Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik Ders Kitabı
3 Makale okuma ve sunum İş kurma süreci Ders Kitabı
4 Makale okuma ve sunum İş modeli kavramı, türleri ve oluşturulması Ders Kitabı
5 Makale okuma ve sunum İş stratejilerinin oluşturulması Ders Kitabı
6 Makale okuma ve sunum İş planı kavramı ve iş planlarının hazırlanması Ders Kitabı
7 Makale okuma ve sunum İş planının bölümleri: Ürün /hizmet ve stratejiler Ders Kitabı
8 - ARA SINAV -
9 Makale okuma ve sunum İş planının bölümleri:Pazarlama planı ve stratejileri Ders Kitabı
10 Makale okuma ve sunum İş planının bölümleri:Finansal plan ve üretim planı Ders Kitabı
11 Makale okuma ve sunum İş planının bölümleri: Üretim planı Ders Kitabı
12 Makale okuma ve sunum İş planının bölümleri: Yönetim planı Ders Kitabı
13 Makale okuma ve sunum Ülkemizde girişimciliğe destek veren kuruluşlar ve Destek Koşulları Ders Kitabı
14 Makale okuma ve sunum Proje sunumu Ders Kitabı
15 Grup çalışması Proje sunumu Grup çalışması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Course notes

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 4 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0