TR EN

PHYSICS I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PHY107 PHYSICS I 1 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi KENAN ŞENTÜRK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere Temel Newton Kinematiğini kullanarak hareket denklemlerini çözebilme, korunum yasaları ile öngörüde bulunabilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır
İçerik: Fizik I Dersinin Tanımı ve Kapsamı, Fizikte Newton Kinematiği ve Temel Fiziksel Birimleri ve Vektör Kavramları. Düzgün Doğrusal Hareket , Açısal Hareket ile İş, Güç Enerji Kavramları, Dönme Hareketi

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bu dersi alan öğrenciler 1. Vektörler, birimler, anlamlı sayılar, 2. Bir boyutta Hareket Denklemleri, 3. İki boyutta hareket ve eğik atış denklemleri, 4. Newton Kanunları, 5. İş,Güç,Enerji ve 6. Eylemsizlik momenti ve dönme kinematiğini öğrenirler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Fizik I dersinin tanımı ve kapsamı, Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler -
2 - Standartlar ve Birimler, Birimlerin Kullanımı ve Dönüşümleri, Belirsizlik ve Anlamlı 1 Basamaklar, Tahminler ve Büyüklük Mertebeleri, Vektörler ve Vektörel Toplam, Vektörlerin Bileşenleri, Birim vektörler, Vektör Çarpımları -
3 - Doğrusal Hareket -
4 - İki ve Üç Boyutta Hareket -
5 - Newton’un Hareket Yasaları -
6 - Newton Yasalarının Uygulamaları -
7 - Önceki Haftalarda Verilen Ödevlerin Teslimi ve Çözümü ve Konu Tekrarı -
8 - ARA SINAV -
9 - İş ve Kinetik Enerji -
10 - İş ve Kinetik Enerji -
11 - Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu -
12 - Momentum, Anlık İtme ve Çarpışma -
13 - Katı Cisimlerin Dönme Hareketi -
14 - Dönme Hareketinin Dinamiği -
15 - Genel Tekrar, Vize Sonrası Ödevlerin Teslimi ve Çözümü -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

“Sears & Zemansky’nin Üniversite Fiziği, Cilt I” Hugh D. Young, Roger A. Freedman, 14. Baskı, Pearson
“ Fizik I” Serway, Beşinci Baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0