TR EN

MATHEMATICS II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MTH106 MATHEMATICS II 2 5 4 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Kısmi türev tanımı ve uygulamalarını yapabilmesini,Trigonometrik,Üstel ve logaritmik fonksiyonları Doğrular,çemberler,parabollerle ilgili çeşitli problemleri çözebilmesini,belirsiz ve belirli integral işlemlerini yapabilmesini sağlayabilmektir.
İçerik: Kısmi türevler, trigonometrik, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, doğrular, çemberler, paraboller, belirsiz belirli ıntegraller.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kısmi türevi tanır,uygulamalarını yapar. Trigonometrik fonksiyonlarla problem çözümlerini yapar. Üstel ve logoritmik fonksiyonları bilir,problemleri çözebilir. Doğrular,çemberle,paraboller ile ilgili çözümler yapar. Belirsiz integral alma işlemlerini yapabilir. Belirli integral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma, dersin genel çerçevesi, işleniş yöntemleri hakkında bilgilendirme -
2 - Kısmi türev alma yöntemleri. -
3 - Kısmi türevle ilgili uygulamalar. -
4 - Trigonometrik fonksiyonlar. -
5 - Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. -
6 - Doğru ve çember denklemleri -
7 - Parabol denklemi ve uygulaması. -
8 - ARA SINAV -
9 - Hiperbol denklemi ve uygulaması. -
10 - Belirsiz integral tanımı ve formulleri. -
11 - Belirsiz integral tanımı ve formulleri. -
12 - Cebirsel fonksiyonların integralleri. -
13 - Trigonometrik fonksiyonların integralleri -
14 - Belirli integral tanımı ve formülleri. -
15 - Belirli integral kullanarak yüzey alanı ve hacim hesabı -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

George B. Thomas, Calculus and Analytic Geometry. Diğer Kaynaklar (OtherReferences) George B. Thomas, Calculus and Analytic Geometry. Naci İskender, Yüksek Matematik. Prof.Dr.Ahmet Karadeniz, Yüksek Matematik Problemleri. P.F.Smith, W.R. Congley, Diferansiyel ve İntegral Hesap.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 5 70
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 147
Genel Toplam 147
Toplam İş Yükü / 25.5 5,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0