TR EN

KLAVYE TEKNİKLERİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP102 KLAVYE TEKNİKLERİ II 2 3 2 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GİZEM ALTUNTAŞ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bilimsel araştırmalar sonucu elde edilmiş istatistiksel verilere göre bilgisayarda F klavye kullanarak yazı hızını arttırmak ve dakikalık yüz harf vuruşu yapma becerisi kazandırmak, aynı zamanda kitap okuma ve özetleme tekniği ile bireylerin kendini daha iyi ifade edebilme, doğru ve kurallı yazı yazabilmelerini sağlamayı içerir.
İçerik: Vücut duruşu, oturuş ve parmakların duruş pozisyonlarına göre bilgisayar klavyesindeki temel-alt-üst sıradaki harflere vuruş çalışmaları, kitap okuma ve özetleme tekniği ile kendini ifade edip, doğru okuma, kurallı ve düzgün yazı yazma,farklı metin çalışmaları ile hız ve doğruluk oranını arttırma, parmakları etkin kullanabilme, klavyeye hakim olma konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilgisayar başında otururken vücudunu nasıl kullanacağını bilir, uygular.
Klavyede yazı yazarken, parmaklarını nasıl kullanacağını bilir, uygular.
Klavyede yazı yazarken, zamanı nasıl yöneteceğini bilir.
Doğru ve hatasız okumayı bilir.
Kendini ifade edebilir.
Hatasız ve akıcı yazı yazar.
Dil bilgisi kurallarına uygun konuşur ve yazı yazar.
Süratli ve doğru yazı yazar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Seviye I - Metin Uygulama Çalışmaları Programlı Öğretim
2 Kitap Okuma Seviye II - Metin Uygulama Çalışmaları Programlı Öğretim
3 Kitap Okuma Seviye III - Metin Uygulama Çalışmaları Programlı Öğretim
4 Kitap Okuma Seviye IV - Metin Uygulama Çalışmaları Programlı Öğretim
5 Kitap Okuma Seviye V - Metin Uygulama Çalışmaları Programlı Öğretim
6 Kitap Okuma İntersteno- Uluslararası Sürat Metin Yarışması Programlı Öğretim
7 Kitap Okuma İntersteno- Uluslararası Sürat Metin Yarışması Programlı Öğretim
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Özeti Kitap sunumu, kitap bilgisi paylaşımı, kişisel düşünce ve görüş bildirimi Bireysel Öğretim Teknikleri, düzey geliştirme çalışmaları
10 Kitap Okuma M5 Bilişim- Klavye Hız Testi Programlı Öğretim
11 Kitap Okuma M5 Bilişim- Klavye Hız Testi Programlı Öğretim
12 Kitap Okuma M5 Bilişim- Klavye Hız Testi Programlı Öğretim
13 Kitap Okuma İntersteno- Uluslararası Sürat Metin Yarışması Programlı Öğretim
14 Kitap Okuma İntersteno- Uluslararası Sürat Metin Yarışması Programlı Öğretim
15 Kitap Özeti Kitap sunumu, kitap bilgisi paylaşımı, kişisel düşünce ve görüş bildirimi Bireysel Öğretim Teknikleri, düzey geliştirme çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

http://www.interstenoturk.org/klavye-hiz-testi/
http://www.m5bilisim.com/tr/on-parmak/hiz-testi/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
0
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
1
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
0
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
5
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
0
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
0
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 10 2 20
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 160
Genel Toplam 160
Toplam İş Yükü / 25.5 6,3
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0