TR EN

İLK YARDIM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MYP204 İLK YARDIM 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Hasta veya yaralının durumunun kötüye gitmesini engelleyerek hayati fonksiyonlarının devam etmesini sağlayabilecek yeterli ilk yardım bilgisi edinebilmek amaçlanmaktadır.
İçerik: Hasta veya yaralının durumunu ilk ve ikinci değerlendirme sonrası yapılması gereken tüm ilk yardım müdahale bilgilerini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir kaza ile karşılaştığında nasıl davranması gerektiğini bilir.
Hasta ve yaralıları hayatta tutmanın şartlarını öğrenir.
Hasta ve yaralıların durumlarının daha da kötüye gitmesini önlemenin yollarını öğrenir.
Hasta ve yaralıların iyileşmesini nasıl kolaylaştıracaklarını öğrenir.
Hasta ve yaralıların taşınmasının kurallarını öğrenir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama İlk Yardım ile İlgili Temel Kavramlar, İlk Yardım ve Acil Yardımın Farklılıkları, Koruma-Bildirme-Kurtarma Kuralı, Olay Yeri Güvenliğinin Sağlanması Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
2 Literatür tarama Hastanın/Yaralının Birinci ve İkinci Değerlendirmesi Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
3 Literatür tarama Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
4 Literatür tarama Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
5 Literatür tarama Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Anlatım, soru-cevap, tartışma yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür taraması Bilinç Bozukluklarında (Bayılma-Epilepsi- Havale- Şeker Koması- Göğüs ağrısı) ve Zehirlenmelerde İlk Yardım Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
7 Görsel ve yazılı literatür taraması Hava Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım, Tam Tıkanmalarda Heimlich Manevrası Uygulamaları Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı literatür taraması Kanamalarda İlk Yardım, Kanama Çeşitleri, Turnike Uygulaması Anlatım, gösteri yöntemi ve uygulamalı grup çalışması
10 Görsel ve yazılı literatür taraması Yaralanmalar ve Yara Çeşitleri Anlatım, gösteri yöntemi
11 Video izleme Kırık-Çıkık-Burkulmalarda İlk Yardım Anlatım, gösteri yöntemi
12 Video izleme Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım Anlatım, gösteri yöntemi
13 Video izleme Vücuda Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Hayvan Isırmalarında İlk Yardım Anlatım, gösteri yöntemi
14 Görsel ve yazılı literatür taraması Hasta Taşıma Teknikleri Uygulamalı grup çalışması ve eşli çalışma yöntemi
15 Görsel ve yazılı literatür taraması Genel tekrar Uygulamalı grup çalışması ve eşli çalışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yüksel, S. & Cücen, Z. (2012). İlk Yardım ve Temel Uygulamalar,Nobel Yayıncılık, istanbul.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 10 3 30
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 2 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0