TR EN

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MYP212 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 3 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Toplam kalite yönetimi anlayışını kavratmak ve bir işyerinde uygulayabilecek bilgiyi vermek amaçlanmaktadır.
İçerik: Kalite yönetim sisteminin altyapısı, kalite standartları, istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kalite yönetim sistemini tanımlar. define (2)
Kalite standartlarını açıklar. (explain) (2)
Dış ticarette kullanılan kalite kavramlarını yorumlar. (interprent) (4)
Dış ticarette kullanılan kalite belgelerine ilişkin örnekler verir. (illustrate) (3)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kalite Kavramı Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
2 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Standart ve Standardizasyon Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
3 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
4 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
5 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kalite yönetim sistemi modelleri Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
6 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
7 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Stratejik yönetim, Yönetime katılma Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
10 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
11 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
12 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
13 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Toplam kalite kontrol Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
14 Kitap Okuma, Araştırma Yapma Kontrol Diyagramları Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
15 Kitap Okuma, Araştırma Yapma İstatistiksel Dağılımlar Anlatım, Soru ve Cevap, Sunum.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çetin, C. ve Arslan, M.L.(2017). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Halis, M.(2013). Toplam Kalite Yönetimi. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
Şimşek, M.(2007). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul:Alfa Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 2 4
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 2 12
Ödev 2 2 4
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 8 8
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 42 0 106
Genel Toplam 106
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0