TR EN

VERGİ HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP221 VERGİ HUKUKU 3 2 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi ÖNLİSANS, TYY: + 5.Düzey, EQF-LLL: 5.Düzey, QF-EHEA: Kısa Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. AHENK ÇİÇEK GÜVENÇ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Vergi hukukunun temel yapısını kavraması ve Türk vergi sisteminde karşılaşılacak somut bir olaya temel çözümler üretebilmesini amaçlar.
İçerik: Vergi hukukunun tanımı ve kaynakları, Verginin tarafları, Mükellefin ödevleri, vergi denetimi ve süreler, Vergilendirme süreci, Vergi kabahat, suç ve cezaları, Vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren sebepler, Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Vergi alacağının korunması, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Katma değer vergisi konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Vergi hukukuna ilişkin mevzuat ve yargı kararlarını tetkik eder.
Vergi hukukunun temel kavramlarını bilir.
Vergi, benzeri mali yükümlük ve anayasal vergilendirme ilkelerini tanımlar.
Türk Vergi Sistemini değerlendirir.
Dünya' da ve Türkiye' de vergi türlerinin neler olduğu hususunda bilgi sahibidir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kaynak taraması. Vergi hukukunun tanımı ve kaynakları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
2 Kaynak taraması. Verginin tarafları • Vergi idaresi • Mükellef • Sorumlu Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Kaynak taraması. Mükellefin ödevleri, vergi denetimi ve süreler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
4 Kaynak taraması. Pratik çalışma Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Kaynak taraması. Vergilendirme süreci Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Kaynak taraması. Vergi kabahat, suç ve cezaları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kaynak taraması. Vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren sebepler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Kaynak taraması. Pratik çalışma ve genel tekrar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
10 Kaynak taraması. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Kaynak taraması. Vergi alacağının korunması Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Kaynak taraması. Gelir vergisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Kaynak taraması. Kurumlar vergisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
14 Kaynak taraması. Katma değer vergisi Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
15 Kaynak taraması. Servet Üzerinden alınan vergiler ve genel tekrar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖNCEL M., KUMRULU A., ÇAĞAN N.,(2018). Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi gerektiğinin bilincine varır.
5
2
Adli hizmetler alanında çalışmasına yetecek temel bilgilere sahip olur.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralayabilir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hukuki problemler üzerinde analitik düşünme yeteneği kazanır.
5
2
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahip olur.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Temel hukuki kavramları asgari düzeyde kullanabilir, karşılaştırabilir ve değerlendirilebilir.
5
2
İleri seviyede klavye kullanabilir ve mahkemelerde adli yazışma sürecini takip edebilir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
5
2
Edindiği bilgiler doğrultusunda bir dava dilekçesinin usulüne uygun yazılıp yazılmadığını belirleyebilir.
5
3
Staj döneminde ve çalışma hayatında icra memurunun görev alanına giren işlemleri yapabilir, haciz işlemlerini tek başına gerçekleştirebilecek sorumluluğu alabilir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneği geliştirir.
5
2
Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Mesleki becerilerin yanında, gerek bireysel olarak ve gerekse topluluk önünde kendini ifade edebilir.
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana ilişkin yürürlükteki temel mevzuat bilgisine sahip olur.
5
2
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda dava açma ve davayı takip etme yeterliliği kazanır.
0
3
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda icra ve iflas sürecini takip edebilir.
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 12 3 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 8 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 6 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 46 0 122
Genel Toplam 122
Toplam İş Yükü / 25.5 4,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0