TR EN

VERGİ HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP221 VERGİ HUKUKU 3 2 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Vergi hukukuna ilişkin mevzuat ve yargı kararlarını tetkik eder.
Vergi hukukunun temel kavramlarını bilir.
Vergi, benzeri mali yükümlük ve anayasal vergilendirme ilkelerini tanımlar.
Türk Vergi Sistemini değerlendirir.
Dünya' da ve Türkiye' de vergi türlerinin neler olduğu hususunda bilgi sahibidir.