TR EN

VERGİ HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ATP221 VERGİ HUKUKU 3 2 2 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Vergi hukukunun temel yapısını kavraması ve Türk vergi sisteminde karşılaşılacak somut bir olaya temel çözümler üretebilmesini amaçlar.
İçerik: Vergi hukukunun tanımı ve kaynakları, Verginin tarafları, Mükellefin ödevleri, vergi denetimi ve süreler, Vergilendirme süreci, Vergi kabahat, suç ve cezaları, Vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren sebepler, Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Vergi alacağının korunması, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Katma değer vergisi konularını içerir.