TR EN

FİZYOLOJİ I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BEY143 FİZYOLOJİ I 1 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi TURGAY DAĞTEKİN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: İnsan vücudunu oluşturan tüm sistemlerin temel yapısı ve işleyiş mekanizmalarını açıklamak amaçlanmaktadır.
İçerik: İnsan vücudundaki hücre,doku ve sistemlerin işleyiş mekanizmaları

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Homeostasis kavramını ve fizyolojik düzenleme mekanizmalarını açıklar.
Vücut sıvı kompartmanlarını açıklar.
Membranda transport mekanizmalarının temel özelliklerini açıklar.
Kanın görevlerini ve kan hücrelerinin özelliklerini açıklar.
Sinir sisteminin temel özelliklerini açıklar.
Motor ve duyusal sinir sistemi bölümlerinin temel çalışma prensiplerini açıklar.
Kas kasılma mekanizmasını açıklar.
Kasın enerji kaynaklarını sıralar.
Dolaşım sisteminin bölümlerini ve özelliklerini açıklar.
Kalbin çalışma prensiplerini açıklar.
Solunum mekaniğini açıklar.
Solunum sisteminde gaz transportunun ana mekanizmasını açıklar.
Sindirim sisteminin temel görevlerini sıralar.
Boşaltım sisteminin çalışma prensiplerini açıklar.
Hormonların salınma mekanizmalarını ve etkilerini sıralar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Fizyolojiye Giriş, Hücre, Doku, Organ ve Sistemler Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
2 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Fizyolojiye Giriş, Hücre, Doku, Organ ve Sistemler Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
3 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hücre Organelleri ve Hücre Taşıma Mekanizmaları Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
4 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Hücre Organelleri ve Hücre Taşıma Mekanizmaları Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
5 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Vücut Sıvılarının Dağılımı, Elektrolitler, Kan Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
6 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Vücut Sıvılarının Dağılımı, Elektrolitler, Kan Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
7 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Kalp Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Dolaşım Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
10 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Solunum Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
11 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
12 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Üriner Sistem Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
13 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Endokrin Sistem Fizyolojisi Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
14 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Nörofizyoloji Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
15 Literatür Tarama, Bireysel Araştırma Nörofizyoloji Tartışma, Anlatım, Örnek Olay
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hall, J. E. Guyton H.E.(2016). Guyton and Hall Tıbbi Fizyoloji (13. ed). Elsevier.
Ganong, W. (2016) Ganong Tıbbi Fizyoloji (25. ed). McGraw Hill Ed.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
4
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
2
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
4
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 14 1 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 58 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0