TR EN

PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI118 PSİKOLOJİ 5 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Psikolojinin bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar, bilimsel yöntem ve istatistik, psikolojide temel süreç ve uygulama alanları ile davranış, duyum, bilinç, öğrenme ve dikkat, bellek, biliş, kişilik ve normal dışı davranışlar konularına ilişkin bilgi ve tutumların kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Psikolojinin tarihçesi, bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik, davranış, duyum, bilinç, öğrenme ve dikkat, bellek, biliş, kişilik ve normal dışı davranışlar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikoloji biliminin gelişimini açıklar.
Psikolojide bilimsel yöntem ve istatistikle ilgili bilgileri açıklar.
Psikolojinin uygulama alanlarını açıklar.
Davranış, duyum, bilinç, bellek, öğrenme, biliş, kişilik ve normal dışı davranışları ilişkilendirir.
Psikolojide kullanılan dili öğrenir ve kullanır.
Disiplinler arası çalışmanın önemi benimser.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama TANIŞMA, GENEL BİLGİLER (Dersin amacı, Dönem Planı, Nasıl Ders Çalışmalıyız?) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
2 Literatür tarama PSİKOLOJİYİ KEŞFETMEK (Psikolojinin Tanımı, Konusu, Amaçları, Önemi ve Yararı, Uygulama Alanları) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
3 Web Tabanlı Araştırma PSİKOLOJİ VE BİLİM (Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, Araştırma Yöntemleri) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
4 Web Tabanlı Araştırma DAVRANIŞLARIN BİYOLOJİK TEMELİ-I : BEYNİN YAPI TAŞLARI (Beynin yapı ve gelişimi, Nöronların yapı ve fonksiyonu, ileticiler, refleks) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
5 Literatür tarama Gelişim Psikolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
6 Literatür tarama Gelişim Psikolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
7 Video İzleme Gelişim Psikolojisi Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama DUYUM (Görme, Duyma, Denge, Dokunma) Ağrı, Yapay Duyular Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
10 Literatür Tarama DİKKAT VE ALGI (Algı eşiği, Duyuların algıya dönüştürülmesi, Algıda değişmezlik, Duyum ötesi algı) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
11 Video İzleme BİLİNCİN DEĞİŞİK DURUMLARI: UYKU VE RÜYALAR Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
12 Literatür Tarama ÖĞRENME-I : KLASİK KOŞULLANMA (Koşullandırma Kavramları, Uyumsal değer, Koşullu korku) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
13 Literatür Tarama ÖĞRENME-II : EDİMSEL VE BİLİŞSEL YAKLAŞIMLAR (Edimsel Koşullanma, Pekiştiriciler, Öğrenmenin Türleri, Davranış Biçimlendirme) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
14 Literatür Tarama BELLEK (Duyusal Bellek, Bellek Süreçleri, Kodlama, Sahte hatıraların aşılanması, Ayrı bellek sistemleri) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
15 Literatür Tarama ZEKA (Zekanın tanımı, Ölçülmesi,Gelişimi, Özel Yetenekler, Yaratıcılık) Anlatım, Tartışma, Örnek Olay
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Atkinson, R. L., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Bem, D. J., & Maren, S. (2012). Psikolojiye giriş. Arkadaş Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
4
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
1
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
1
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 4 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 56 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0