TR EN

SOLUNUM VE DOLAŞIM BİYOFİZİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PER144 SOLUNUM VE DOLAŞIM BİYOFİZİĞİ 2 2 2 3

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim ve Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. RIFAT MUTUŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. SELİM ÖĞÜT

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dolaşım ve Solunum Biyofiziği konusuna ilişkin bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Kanın fiziksel özellikleri ve viskozite, Damarlarda basınç, akım, direnç ilişkisi,İç sürtünmeli akışta hız ve debi ,Damarlarda basınç, akım, direnç ilişkisi, Poiselli yasası, Laminar ve Turbulan akımlar, Seri ve paralel bağlı damar sistemlerinde direnç,Laplace yasası, Elektromanyetik ve ultrasonik Doppler Flowmetreler, Basınç- potansiyel enerji-ısı enerjisi ilişkisi,Bernouilli yasası, Arter ve venlerde basıncın hesaplanması, Solunum sistemi ve işlevi,Solunum ile igili gaz yasaları, Akciğer ve göğüs kompliyansı, Solunumda direnç faktörü , Kan gazlarının çözünürlüğü ve alveollerle kan arasında gaz alışverişi kapasiteleri, Fonksiyonel artık kapasite tayini

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dolaşım ve Solunum Biyofiziği konusunu açıklar.
Dolaşım ve Solunum Biyofiziği konularını hakkındaki bilgisini meslek hayatında etkili etkili bir şekilde uygular.
Dolaşım ve Solunum Biyofiziği dersinin içeriğini oluşturan konuları birbiriyle ilişkilendirir.
Dolaşım ve Solunum Biyofiziği dersinin içeriğini oluşturan konuları özetler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama Kanın fiziksel özellikleri ve viskozite Anlatım
2 Bireysel araştırma Damarlarda basınç, akım, direnç ilişkisi Anlatım
3 Bireysel araştırma İç sürtünmeli akışta hız ve debi Anlatım
4 Literatür tarama Damarlarda basınç, akım, direnç ilişkisi Tartışma
5 Literatür tarama Poiselli yasası, Laminar ve Turbulan akımlar Tartışma
6 Web tabanlı araştırma Seri ve paralel bağlı damar sistemlerinde direnç Anlatım
7 Web tabanlı araştırma Laplace yasası, Elektromanyetik ve ultrasonik Doppler Flowmetreler Örnek Olay
8 - ARA SINAV -
9 Web tabanlı araştırma Basınç- potansiyel enerji-ısı enerjisi ilişkisi,Bernouilli yasası, Arter ve venlerde basıncın hesaplanması, Örnek Olay
10 Literatür tarama Solunum sistemi ve işlevi Anlatım
11 Literatür tarama Solunum ile igili gaz yasaları Anlatım
12 Bireysel araştırma Akciğer ve göğüs kompliyansı Tartışma
13 Bireysel araştırma Solunumda direnç faktörü Örnek Olay
14 Bireysel araştırma Kan gazlarının çözünürlüğü ve alveollerle kan arasında gaz alışverişi Anlatım
15 Web tabanlı araştırma Akciğer hacim ve kapasiteleri,Fonksiyonel artık kapasite tayini Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çelebi G. (2015). Biyofizik. Barış Yayınları, Cilt I, 4. Baskı, İzmir.
Esen F., Esen H. (2016). Biyofizik-Nörobiyofizik. Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.
Pehlivan F. (2015). Biyofizik. Pelikan Yayınları, 8. Baskı, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon alanındaki güncel bilgileri içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirebilir ve uygulayabilir.
5
2
Hastayı monitörize edip, gerektiğinde uygun ilaçları uzman doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde hazırlayıp kardiyopulmoner bypass sistemine uygulayabilir.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp-akciğer makinesini ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını ve uygulamasını yapabilir.
3
2
İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapabilir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip çalışmasının mesleğinin temelini oluşturduğunun bilincinde olarak ekip olarak hasta veya olgu ile ilgili verileri analiz eder, yorumlar ve sonuç üretir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekip içindeki bireysel sorumluluğunun bilincinde olup bu görevi eksiksiz yerine getirebilir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle temel düzeydeki bilgi ve becerilerini güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak daha ileri düzeye taşıyabilir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etik kurallara uygun bir biçimde iletişim kurabilir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Kalp Akciğer Makinesi ve benzeri destek cihazlarını hazırlayıp kullanabilme gibi Perfüzyon ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilir
4
2
Takımı ile uyumlu çalışarak, bireysel sorumlulukları yerine getirebilir.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 1 14
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 3 21
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 7 2 14
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 79
Genel Toplam 79
Toplam İş Yükü / 25.5 3,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 3,0