TR EN

KARATE-DO I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY218 KARATE-DO I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, karate-do branşına özgü el, ayak ve dirsek ile yapılan temel teknikleri uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Karate-do tarihi, müsabaka kuralları, Te – Waza, Uke – Waza teknikleri, Ashi – Waza tekniği, Empi -Waza tekniği, renkli kuşakların uygulama formları, Kumite tekniği konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Karate-do branşına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Karate do branşının tarihi gelişimini açıklar.
Karate-do branşı müsabaka kurallarını açıklar (describe) ve uygular.
Karate-do branşına özgü Te – Waza, Uke – Waza, Ashi – Waza ve Empi -Waza tekniklerini uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Teorik: Karatenin tarihi gelişimi, Karate-Do da kullanılan giysiler ve müsabaka alanının ölçüleri. Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, maç izleme Teorik: Karate müsabaka kuralları Anlatım, soru-cevap yöntemi
3 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Teorik:Te - Waza ( Elle yapılan teknikler ) Uygulama: Elle yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Teorik: Uke - Waza ( Elle yapılan blok teknikleri ) Uygulama: Elle yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
5 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Teorik: Ashi - Waza ( Ayakla yapılan teknikler ) Uygulama: Ayak ile yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
6 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Teorik: Empi -Waza (Dirsek ile yapılan teknikler) Uygulama: Dirsek ile yapılan tekniklere ilişkin alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
7 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme, maç izleme Teorik: Kihon ( temel karışık teknikler ve bu tekniklerin kombinasyonları) Uygulama: kihon teknik kombinasyonlarına ilişkin alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme, maç izleme Teorik: Heian katalar (Renkli kuşakların teknik formları ) Uygulama: Renkli kuşakların teknik formalarına yönelik alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
10 Literatür tarama, video izleme Teorik: Heian kata bunkai (Renkli kuşakların teknik formları) Uygulama: Renkli kuşakların teknik formalarına yönelik alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
11 Maç gözlemi ve video izleme Teorik: Kumite ( mücadele ve dövüş teknikleri ) Uygulama: Mücadele ve dövüş tekniklere özgü alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma, video izleme Teorik: Karate-do temel teknik çalışmaları Uygulama: Karete-do temel tekniklerin gelişimine yönelik alıştırmalar Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
13 Maç izleme Teorik: Karate-do teknikleri kombinasyonu Uygulama: kombinasyon alıştırmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
14 Maç izleme Uygulama: Müsabaka formatlı eşli çalışmalar Uygulama yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi
15 Uygulama tekrar alıştırmaları, video izleme, maç izleme Final sınavına hazırlık Uygulama yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Tegner B. (2013) Karate Kendi Kendini Müdafaa, Kitap&Bilgi Yayınları, İstanbul
Kanazawa H. (2013) Karate Fighting Techniques: The Complete Kumite, Kodansha America
Alpay H. (2000) Karate-Do Antrenör El Kitabı, Nadir Kitap, İstanbul
gokhankiper http://web.iyte.edu.tr/~gokhankiper/Karate/Turk/Kihon.htm

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
2
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
3
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
2
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
2
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
3
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
1
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0