TR EN

KARATE-DO I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY218 KARATE-DO I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Karate-do branşına ilişkin temel kavramları tanımlar.
Karate do branşının tarihi gelişimini açıklar.
Karate-do branşı müsabaka kurallarını açıklar (describe) ve uygular.
Karate-do branşına özgü Te – Waza, Uke – Waza, Ashi – Waza ve Empi -Waza tekniklerini uygular.