TR EN

KAYAK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY244 KAYAK I 4 3 2 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, kayak branşına ait malzeme ve ekipmanları kullanarak branşa özgü temel teknikleri alanda uygulama becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; kayak sporu ile ilgili temel kavramlar, kayak sporunun tarihçesi, kış olimpiyatları, kayak yarışmaları ve yarışma kuralları, kayak merkezleri, kayak merkezlerin genel özellikleri ve kayak merkezlerinin temel güvenlik kuralları, temel kayak malzemeleri, kayak sporunda riskler ve ilk yardım, kayak sporunda antrenman çeşitleri, kayakla yürüme, düz kayma, fren çalışmaları, basit dönüş, kar sabanı, kar sabanı dönüş, temel paralel dönüş, yamaç kayma, yan kayma, dağa doğru dönüş ve alıkomalı dönüş konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kayak branşı ile ilgili kavramları tanımlar.
Kayak branşının tarihsel gelişimini özetler.
Kayak merkezlerinin güvenlik kurallarını açıklar.
Kayak branşının yarışma kurallarını açıklar (explain) ve uygular.
ayak uygulamalarında karşılaşabileceği olası kazalarda, temel ilk yardım tekniklerini uygular.
Kayak branşına ait malzeme ve ekipmanları kullanır.
Kayak branşına özgü temel teknikleri uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme ve Kayak branşı ile ilgili temel bilgiler Anlatım ve soru cevap yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Kayak branşının tarihi gelişimi Anlatım ve soru cevap yöntemi
3 Literatür tarama Kış olimpiyatları ve kış olimpiyatlarındaki spor branşları hakkında genel bilgiler Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
4 Türkiye Kayak Federasyonu web sitesi inceleme Kayak yarışmaları ve Kayak yarışma kuralları Anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemi
5 Görsel ve yazılı literatür tarama Kayak pistlerinin genel özellikleri Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
6 Görsel ve yazılı literatür tarama Kayak merkezleri, Kayak merkezi güvenlik kuralları Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
7 Görsel ve yazılı literatür tarama Kayak malzemelerinin tanıtımı Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama ve video izleme Kayak sporunda riskler ve ilk yardım Anlatım, soru-cevap ve gösteri yöntemi
10 Video izleme ve yorumlama Kayak sporunda riskler ve ilk yardım uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi
11 Örnek antrenman modelleri inceleme Kayak branşına özel antrenman yöntemleri; Düz kayma, Fren çalışmaları, Basit Dönüş ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
12 Video izleme Kayak branşına özel antrenman yöntemleri; Kar sabanı, Kar sabanı dönüş, temel paralel dönüş ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
13 Video izleme Kayak branşına özel antrenman yöntemleri; Yamaç kayma, Yan kayma, Dağa doğru dönüş, Alıkomalı dönüş ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
14 Video izleme Kayak branşına özel antrenman yöntemleri; Yamaç kayma, Yan kayma, Dağa doğru dönüş, Alıkomalı dönüş ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve bireysel çalışmalar
15 Video izleme Kayak Uygulama Kampı Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma yöntemi, bireysel ve grup çalışmaları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hines, M. (2015). Skiing Fitness. Bloomsbury Spor, US.
Solomon, C. (2012). Skiing In The Land Of The Almost Right. New Word City, Inc. US.
Read, L., ve Nigg, B. M. (1999). An analysis of hip joint loading during walking, running, and skiing. Medicine and science in sports and exercise, 31(1), 131-142.
Jurkovic, D. ve Jurkovic, N. (2005). Skiing: The Technique, Methodology and Training. Graphis d.o.o, Hırvatistan

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
4
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
4
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
4
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
3
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
1
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
2
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
3
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 8 2 16
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 6 2 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 43 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0