TR EN

KAYAK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY244 KAYAK I 4 3 2 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kayak branşı ile ilgili kavramları tanımlar.
Kayak branşının tarihsel gelişimini özetler.
Kayak merkezlerinin güvenlik kurallarını açıklar.
Kayak branşının yarışma kurallarını açıklar (explain) ve uygular.
ayak uygulamalarında karşılaşabileceği olası kazalarda, temel ilk yardım tekniklerini uygular.
Kayak branşına ait malzeme ve ekipmanları kullanır.
Kayak branşına özgü temel teknikleri uygular.