TR EN

TENİS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ANY446 TENİS 8 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SOYAL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, rakip sporcunun oyun sistemini analiz etme ve bu sisteme karşı taktik geliştirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Antrenman planlamasına ilişkin temel kavramlar, İleri seviye teknikleri öğretim yöntemleri, Temel teknik hareketler arasındaki koordinasyon, Temel teknik hareketlerin analizi, performans testleri, İleri seviye vuruş teknikleri hataları ve düzeltme çalışmaları, Tenis branşına özgü özel antrenman teknikleri, branşa özgü koordinasyon, kuvvet, çeviklik, dayanıklılık antrenmanları, oyun stratejileri ve taktikleri konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Branşa özgü ısınma ve soğuma egzersizlerinde uygulanması gereken kuralları açıklar.
Tenis branşına özgü temel tekniklerin öğretimine yönelik yöntemleri uygular.
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı içeriğini inceler ve içeriğin uygunluğunu değerlendirir.
Teknik becerileri ve taktiksel uygulamaları geliştirmeye yönelik antrenman programı hazırlar.
Rakip sporcunun oyun sistemini analiz eder ve bu sisteme karşı taktik geliştirir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Antrenman planlamasına ilişkin temel kavramlar, ısınma ve soğuma egzersizleri Anlatım, soru-cevap yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma İleri seviye teknikleri öğretim yöntemleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Temel teknik hareketler arasındaki koordinasyon Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve eşli çalışmalar
4 Görsel ve yazılı kaynak tarama, video izleme Temel teknik hareketlerin analizi ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme İleri seviye vuruş teknikleri hataları ve düzeltme çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
6 Görsel ve yazılı kaynak tarama Tenis branşına özgü performans testleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
7 Örnek antrenman programı inceleme ve yorumlama Tenis branşına özgü özel antrenman teknikleri ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
8 - ARA SINAV -
9 Görsel ve yazılı kaynak tarama Tenis branşına özgü koordinasyon çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
10 Örnek antrenman programı inceleme ve yorumlama Tenis branşına özgü kuvvet antrenmanları ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
11 Örnek antrenman programı inceleme ve yorumlama Tenis branşına özgü dayanıklılık antrenmanları ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
12 Örnek antrenman programı inceleme ve yorumlama Tenis branşına özgü çeviklik antrenmanları ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı grup çalışmaları
13 Görsel ve yazılı kaynak tarama ve video izleme Oyuncular için strateji ve taktikler, oyun stilleri, sezinleme, Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
14 Maç izleme ve yorumlama Tekler ve çiftler stratejisini etkileyen faktörler, taktiksel maç analizi, taktiksel eğitim Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
15 Maç izleme ve yorumlama İleri seviye müsabaka taktiklerinin inceleme ve uygulama çalışmaları Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma yöntemi ve uygulamalı eşli çalışmalar
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gülmez, İ. (2012). Teniste Vuruş Teknikleri Analizi ve Talimat Verme İlkeleri. Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
Soysal, Y. (2018). Tenis Antrenmanları İçin Drill Çalışma Kitabı. Nobel Yayıncılık, İstanbul.
Hoskins-Burnay, T. ve Carrington L. (2014). The Tennis Drill Book. Human Kinetic,USA.
Blaskower, P. (2007). The Art of Doubles: Winning Tennis Strategies and Drills. Betterway Books, USA.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Beden eğitimi ve Spor Bilimleri ile ilgili kavramları tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük mesleğine ilişkin; performans ölçümü, antrenman planı hazırlama, yetenek seçimi ve teknik-taktik öğretimi gibi konularda edindiği bilgi birikimi ile antrenman organizasyonu ve işleyişini tartışır.
3
2
Beden eğitimi ve spor bilimlerinin kavramları ile antrenman biliminin kuramlarını ilişkilendirir.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yaş, cinsiyet ve özel gereksinimli bireyler gibi farklı özelliklerdeki gruplara yönelik sportif faaliyetlere ilişkin ihtiyaçları belirler.
5
2
Antrenman bilimi alanındaki güncel uygulamalara yönelik verileri ve sonuçları bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak analiz eder.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Motor gelişim, sportif performans ve kondisyon özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanan ölçüm faaliyetlerini yürütür, bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan ekipman, teknoloji ve yazılımları kullanır ve değerlendirme sonuçlarını analiz eder.
5
2
Spor bilimleri ve antrenörlük mesleği uygulamalarına ilişkin sorunları, sahip olduğu literatür bilgisine dayanarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla çözümler.
5
3
Grubun ve ortamın özelliklerine göre farklı antrenman yöntemlerinden uygun olanını seçer ve bu farklılıkları dikkate alarak antrenman programı hazırlar.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşbirliğine dayalı grup çalışmalarında proje, etkinlik, sosyal ve sportif faaliyetleri yönetir ve süreç içinde karşılaşılabilecek olası sorunları çözümler.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Antrenörlük uygulamaları ile ilgili bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeleri takip ederek mesleki gelişimin önemini fark eder.
5
2
Değişime açık olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine yönelik davranış gösterir.
5
3
Antrenörlük mesleğinin gerekliliği olan öğretme becerilerini farklı öğretim yöntemlerine göre geliştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
5
2
Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sportif etkinlik, organizasyon ve çalışmalarda; antrenörlük uygulamalarına ilişkin bilgi ve yetkinliklerini, sahip olduğu sosyal yaşam ve iletişim becerileri ile daha etkin kullanır.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Spor bilimleri alanında ve toplumsal yaşamda kabul edilmiş etik değerleri ve kanuni düzenlemeleri açıklar, ihtiyaç durumunda mevzuatta yer alan ilgili maddeleri uygular.
3
2
Alanın mevcut tarihsel ve teorik bilgi birikiminden yararlanarak; yetenek seçimi, performans gelişimi, herkes için spor ve özel gruplara yönelik fiziksel aktivite uygulamaları ile ilgili sorunları fark eder ve bu sorunları etik değerlere dayalı olarak çözümler.
4
3
Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği sosyal becerilere sahip kişilik özelliklerini kullanarak; alanına özgü sürdürülebilir nitelikte toplumsal ve sosyal içerikli özgün proje, organizasyon ve çalışmalar düzenler.
4
4
Uzmanlık alanı olarak belirlediği ilgili performans sporunda ve seçili spor branşlarında teknik ve taktik yönlendirme yapar ve branşa özgü antrenman programı hazırlar.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 11 3 33
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 45 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0