TR EN

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK I DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY121 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK I 1 4 4 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. NİHAL GÜL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonunda, atomlardaki elektron dağılımlarını hesaplayabilmesi, statik elektriğin oluşumunu tekniğine uygun olarak test edebilmesi, Coulomb Kanunu ile statik yük hesaplarını yapabilmesi, elektrik terminolojisinde geçen akım, gerilim, direnç gibi büyüklükleri öğrenmesi ve bu büyüklükler ile ilgili hesaplamaları yapabilmesi hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Elektron Teorisi, Madde ve Özellikleri, Atomun Yapısı, Serbest Elektronlar, Element, Molekül, Bileşik ve İyonlar, İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler, Statik Elektrik ve İletkenlik, Statik Elektrik ve Üretimi, Elektriklenme Yöntemleri, Elektroskop, Elektrik Yükü ve Coulomb Kanunu, Statik Elektriğin Endüstrideki Kullanımı, Elektriğin İletimi, Elektrik Terminolojisi, Akım, Direnç, Potansiyel Fark, Elektromotor Kuvvet, Gerilim konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Elektron Teorisi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Statik Elektrik ve İletimi konusunu açıklar.
Coulomb Kanunu'nu açıklar.
Elektriğin katı, sıvı, gaz ve boşlukta iletimini açıklar.
Akım, Gerilim, Direnç, Potansiyel Fark, Elektromotor Kuvveti hesaplar.
Seri, Paralel, Seri-Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncini hesaplar.
Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi'ni (EWIS) açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Elektron Teorisi -Madde ve Özellikleri -Atomun Yapısı Anlatım Soru-Cevap
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Serbest Elektronlar -Element, Molekül, Bileşik ve İyonlar Anlatım Soru-Cevap
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -İletken, Yalıtkan ve Yarı İletkenler Anlatım Soru-Cevap
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Statik Elektrik ve İletkenlik -Statik Elektrik ve Üretimi -Elektriklenme Yöntemleri -Elektroskop Anlatım Soru-Cevap
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Elektrik Yükü ve Coulomb Kanunu -Statik Elektriğin Endüstrideki Kullanımı -Elektriğin İletimi Anlatım Soru-Cevap
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Örnek soruları inceleme Elektrik Terminolojisi -Elektrik Enerjisi -Elektron Akımı Anlatım Soru-Cevap
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Akım -Direnç Anlatım Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma -Potansiyel Fark -Elektromotor Kuvvet -Gerilim Anlatım Soru-Cevap
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Aletler/Takımlar Anlatım Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar Anlatım Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS) Anlatım Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Kontrol Kabloları Anlatım Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Olağandışı Olaylar - Yıldırım Çarpması ve Yüksek Radyasyon alanına (HIRF) maruz kaldıktan sonra yapılacak kontroller Anlatım Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma - Sert İniş ve Türbülansta Uçuş gibi Anormal Olaylar Ardından Yapılacak Kontroller Anlatım Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

EASA Part 66 - Modul3 - Elektrik Temelleri
Temel Elektrik Elektronik I - Ders Notları
Megep Modülleri
Electronical Fundamentals, Electronic Fundamentals EASA Part-66 Module-3 Module-4

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
3
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
5
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
3
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
3
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
3
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
4
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 13 3 39
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 130
Genel Toplam 130
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0