TR EN

TEMEL UÇAK BİLGİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY127 TEMEL UÇAK BİLGİSİ 1 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi RIZA HALUK KUL

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencinin, havacılığın tarihi gelişimini dönemlere göre açıklayabilecek ve uçuşun temel prensiplerini (kaldırma uçuş kuvveti, diğer kuvvetler ve bunları etkileyen faktörleri) açıklayabilecek bilgiye sahip olmasını sağlamak hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Havacılığın tarihçesi, Türkiye’deki havacılığın gelişimi, Dünya Havacılık Otoriteleri, Temel uçak elemanları, Ana ve yardımcı uçuş kumandaları, Temel uçak sistemleri, İtki sistemleri, Havacılık yazılımları, Haberleşme ve Seyrüsefer sistemleri, Göstergeler ve kontroller gibi konuları kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sektörde yer alan hava aracı ve motor tiplerini tanımlar.
Atmosferin fiziksel özelliklerini tanımlar.
Uçmanın teorisini açıklar.
Uçuşun temel prensiplerini (kaldırma kuvveti, diğer kuvvetler ve bunları etkileyen faktörleri) açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik manuel/to çalışması Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de havacılığın gelişimi Görsel destekli uygulamalı anlatım
2 Konuya yönelik manuel/to çalışması Havacılığın tarihçesi, Türkiye’de havacılığın gelişimi Görsel destekli uygulamalı anlatım
3 Konuya yönelik manuel/to çalışması Dünya Havacılık Otoriteleri Görsel destekli uygulamalı anlatım
4 Konuya yönelik manuel/to çalışması Dünya Havacılık Otoriteleri Görsel destekli uygulamalı anlatım
5 Konuya yönelik manuel/to çalışması Temel Uçak elemanları (gövde, kanat, kuyruk takımı, iniş takımı). Görsel destekli uygulamalı anlatım
6 Konuya yönelik manuel/to çalışması Temel Uçak elemanları (gövde, kanat, kuyruk takımı, iniş takımı). Görsel destekli uygulamalı anlatım
7 Konuya yönelik manuel/to çalışması Ana ve yardımcı uçuş kumandaları. Görsel destekli uygulamalı anlatım
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik manuel/to çalışması Ana ve yardımcı uçuş kumandaları. Görsel destekli uygulamalı anlatım
10 Konuya yönelik manuel/to çalışması Temel Uçak Sistemleri; uçuş kontrol sistemi, hidrolik sistemi, pnomatik sistemi, iklimlendirme sistemi. Görsel destekli uygulamalı anlatım
11 Konuya yönelik manuel/to çalışması Temel Uçak Sistemleri; uçuş kontrol sistemi, hidrolik sistemi, pnomatik sistemi, iklimlendirme sistemi. Görsel destekli uygulamalı anlatım
12 Konuya yönelik manuel/to çalışması İtki Sistemleri; pistonlu motorlar, pervaneler, turboprop, turbojet, turboshaft, turbofan. Görsel destekli uygulamalı anlatım
13 Konuya yönelik manuel/to çalışması Havacılık Yazılımları , Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri. Görsel destekli uygulamalı anlatım
14 Konuya yönelik manuel/to çalışması Göstergeler ve kontroller. Görsel destekli uygulamalı anlatım
15 Konuya yönelik manuel/to çalışması Tasarım ve geliştirme. Görsel destekli uygulamalı anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ERİM E., Temel Havacılık Bilgisi ve Terminolojisi Ders Notları ÖNERİLEN KAYNAKLAR: Kocaeli Üni. SHYO, Temel Uçak Bilgisi ORBAY Z., Türkiye’de Havacılık ve Uçak Yapımı Kline S., Türk Havacılık Kronolojisi
Kocaeli Üni. SHYO, Temel Uçak Bilgisi ORBAY Z., Türkiye’de Havacılık ve Uçak Yapımı Kline S., Türk Havacılık Kronolojisi
KROES M. Aircraft Basic Science, 2013

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
1
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
1
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
1
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
1
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
1
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
1
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 103
Genel Toplam 103
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0