TR EN

TEKNİK RESİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY129 TEKNİK RESİM 1 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar Öğr.Gör. GÖKHAN ÖZTÜRK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencinin, yazı ve çizim standartlarına uygun yazı yazabilmesini, temel geometrik şekiller çizebilmesini ve temel iz izdüşümü kullanarak perspektifi verilen uçak parçalarının görünüşlerini hatasız çizip, ölçülendirme yapabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriği, Teknik Resmin tanımı ve standartlar, Çizgi türleri ve kullanım alanları, Standart kağıt ölçüleri, Geometrik çizimler, Temel görünüşler (İzdüşümler) ve Cisimlerin Görünüşleri, Çizim Kuralları, İzdüşüm Yöntemi, Kesit görünüşler, tarama çeşitleri, Ölçülendirme, Temel ölçülendirme kuralları, ölçülendirmede kullanılan çizgiler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Teknik resim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Antet çizme ve tarama kurallarını tanımlar. (
Teknik resim aletlerini uygular.
Uçak parçalarının şekil ve ölçülerinin belirler.
Temel görünüşleri uygular.
İz düşüm perspektif ve montaj tasarımlarını açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Teknik resim hakkında internet araştırması Teknik Resmin tanımı ve standartlar Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
2 Çizim aletlerinin hazırlanması Çizgi türleri ve kullanım alanları, Standart kağıt ölçüleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
3 Çizim aletlerinin kullanılmasını araştırma Geometrik çizimler(dik, yatay, paralel, teğet vs. geometriler oluşturma) Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
4 Antet ölçüleri ve çizimini araştırma Çizime giriş Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
5 Temel çizgi ve kurallarının uygulanmasını araştırma Temel görünüşler(İzdüşümler) ve Cisimlerin Görünüşleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
6 Sembollerin uygulanması Çizim kuralları Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
7 Temel görünüş çıkarma ve uygulanmasını araştırma Birinci İzdüşüm Yöntemi 1 Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Temel görünüş çıkarma ve uygulanmasını araştırma Birinci İzdüşüm Yöntemi 2 Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
10 Genel izdüşüm yöntemleri ve uygulamasını araştırma Perspektifler, İzometrik, Dimetrik vs. İzdüşümler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
11 Kesit alma kurallarının araştırma Kesit görünüşler, tarama çeşitleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
12 Kesit alma kurallarının uygulanmasını araştırma Kesit görünüş çeşitleri, Tam kesit, Yarım kesit, Bölgesel kesit, Döndürülmüş kesit (1) Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
13 Ölçülendirmenin internetten araştırılması Ölçülendirme, Temel ölçülendirme kuralları, ölçülendirmede kullanılan çizgiler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
14 Üzerinde çalışılacak uygula örneklerinin incelenmesi Uygulama örnekleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
15 Üzerinde çalışılacak uygula örneklerinin incelenmesi Uygulama örnekleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ŞEN İ.Z,ÖZÇİLİNGİR N. ,Tüm Alanlar için Temel Bilgiler, TEKNİK RESİM, Deha Yayıncılık
Maintenance Practices EASA Part-66 Module-7

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
4
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
3
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
5
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
4
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
5
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
5
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
4
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
4
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
5
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
4
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
3
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 2 6
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 103
Genel Toplam 103
Toplam İş Yükü / 25.5 4
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0