TR EN

MALZEME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY126 MALZEME 2 4 4 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin bu dersin sonunda, malzemelerin özelliklerini tanımlayabilecek, sınıflandırabilecek, atomik yapı ve dizilme hatalarını açıklayabilecek düzeyde bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; Malzemelerin özelliklerini tanımlama, sınıflandırma, malzeme çeşitlerini, atomik yapılarını ve kusurlarını öğrenme, demir içeren ve içermeyen hava aracı malzemelerini açıklayabilme, demir esaslı malzemelerin testlerini yapabilme, Kompozit malzemelerin tanımı özellikleri ve sınıflandırılması, Korozyon tanımı, çeşitleri ve sebepleri, Hava araçlarında yoğun olarak kullanılan yeni nesil malzemeler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Malzemelerin özelliklerini tanımlar.
Malzemeleri sınıflandırır.
Atomik yapı ve dizilme hatalarını açıklar.
Demir içeren hava aracı malzemelerini açıklar.
Demir Esaslı malzemelerin testlerini sınıflandırır.
Demir içermeyen hava aracı malzemelerini açıklar.
Kompozit Malzemelerin yapısını ve özelliklerini açıklar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Malzeme tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
2 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Malzeme tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
3 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Malzemelerin atomik yapısı ve kusurları Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
4 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Malzemelerin atomik yapısı ve kusurları Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
5 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Demir esaslı hava aracı malzemeleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
6 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Demir esaslı hava aracı malzemeleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
7 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Demir içermeyen hava aracı malzemeler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Demir içermeyen hava aracı malzemeler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
10 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Kompozit malzemelerin tanımı özellikleri ve sınıflandırılması Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
11 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Hava araçlarında kullanılan kompozit malzemeler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
12 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Tahta yapıları ve kumaş kaplama Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
13 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Korozyon tanımı, çeşitleri ve sebepleri Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
14 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Hava araçlarında yoğun olarak kullanılan ve yeni nesil malzemeler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
15 Uçakta kullanılan malzeme tiplerinin araştırılması Hava araçlarında yoğun olarak kullanılan ve yeni nesil malzemeler Anlatım, Gösterip Yaptırma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Ertem İ., Hava Aracı Malzeme ve Donanımları - 1 Malzeme Notları Aviation Maintenance Technician Handbook, FAA ÖNERİLEN KAYNAKLAR: MEGEP, Uçak Malzemeleri DOĞRU A., Uçak Malzeme Bilgisi Ders Notları
MEGEP, Uçak Malzemeleri DOĞRU A., Uçak Malzeme Bilgisi Ders Notları
Materials and Hardware EASA Part-66 Module-6

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
2
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
3
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
1
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
1
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
1
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
0
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
1
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
1
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 3 3 9
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 35 0 106
Genel Toplam 106
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0