TR EN

HAVACILIKTA İMALAT YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY330 HAVACILIKTA İMALAT YÖNTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TAMER SARAÇYAKUPOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin, uçak atölyelerindeki mühendislik çizimlerini okuyabilmeleri, uçak parçalarını tanıyabilmeleri hedeflenmiştir.
İçerik: Dersin içeriği; imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi, Alışılmamış işleme yöntemlerinin işlemede kullanılan enerji tipine göre sınıflandırılması ve bu yöntemlerin işleme prensiplerinin, gereçlerinin, işleme parametrelerinin, işleme kabiliyetlerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesi, Mekanik enerji: Ultrasonik işleme, Ultrasonik işleme, aşındırıcı jet ile işleme, su jeti ile işleme, Elektrokimyasak enerji, Elektrokimyasal işleme, Elektrokimyasal delme, Elektrokimyasal honlama, Isıl enerji: Elektroerozyon ile işleme, telli elektroerozyon ile işleme, lazer ile işleme, plazma ile işleme konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İmal usullerinin kullanım alanlarını açıklar.
İmal usullerinin üstünlüklerini ve kısıtlamalarını tanımlar.
İmal usullerini işleme yöntemlerini, prensiplerini açıklar.
İmal usulleri yöntemlerini yorumlar. Hasar türünü yorumlar ve imalat yöntemini analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi Sunum, anlatım, soru cevap
2 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Döküm, kum kalıba döküm, sabit kalıba döküm Sunum, anlatım, soru cevap
3 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Döküm, basınçlı döküm, hassas döküm Sunum, anlatım, soru cevap
4 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Kaynak, elektrik ark kaynağı, oksi asetilen kaynak Sunum, anlatım, soru cevap
5 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Talaşlı imalat Sunum, anlatım, soru cevap
6 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Metal imalat yöntemleri; Plastik şekil verme, dövme, haddeleme, çekme Sunum, anlatım, soru cevap
7 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatının kısaca gözden geçirilmesi Sunum, anlatım, soru cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; elle serme yöntemi Sunum, anlatım, soru cevap
10 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; pre-preg elle serme Sunum, anlatım, soru cevap
11 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; vakumlu kalıp imalatı Sunum, anlatım, soru cevap
12 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; spray layout imalat Sunum, anlatım, soru cevap
13 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; reçine transfer kalıplama Sunum, anlatım, soru cevap
14 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Kompozit malzemelerin imalatı; iplik sarma Sunum, anlatım, soru cevap
15 Ders sunum dosyası özeti, internet araştırması Genel Tekrar Sunum, anlatım, soru cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yazıcıoğlu O. Borat, O. İmalat Yöntemleri, 2018
Saha, P.K. Aerospace Manufacturing Processes, 2013

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
5
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
4
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
3
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
4
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
2
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
2
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
4
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
2
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
5
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
5
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
4
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 10 3 30
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 20 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 232
Genel Toplam 232
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0