TR EN

SAĞLIK VE EMEKLİLİK SİGORTALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY407 SAĞLIK VE EMEKLİLİK SİGORTALARI 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi , TYY: + , EQF-LLL: , QF-EHEA:
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere sağlık sigortasının tanımlanması, ürünler ve sundukları teminatlar ile bireysel emeklilik sigortalarının tanımlanmasıyla BES birikimlerinin ulusal ekonomiye sağlayacağı sermaye birikimi katkısının algılanmasına yönelik temel bilgi ve beceri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriğini; Sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi, Sosyal güvenlik sistemi ile özel sağlık sigortası arasındaki farklar, Sağlık ve hastalık sigortaları, Sağlık ve hastalık sigortalarının işleyiş prosedürü, Sigortalılık başlangıcı (Operasyon süreci, Başvuru formu, Beyan Formu ve Bilgilendirme Formu) ve Özel Şartlar, Özel sağlık sigortalarında poliçe yenileme ve tahsilat Süreci, Özel sağlık sigorta ürünlerinin fiyatlandırması ve tarifeler, Tamamlayıcı sağlık sigortaları, Bireysel emeklilik sistemi, Bireysel emeklilik sisteminin tarihçesi, Bireysel emeklilik Sisteminin işleyişi, Sağlık ve bireysel emeklilik sisteminin sektör verileri gibi konular oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sağlık sigortaları ile Bireysel Emeklilik sisteminin sigorta şirketlerinin işleyişleri içindeki yerini açıklar
Özel sağlık sigortası ile kamu sosyal güvenlik sistemi arasındaki farkı ayırt eder
Bireysel Emeklilik Sistemi getirilerinin diğer fon getirilerinden avantajlarını tahmin eder
Bireysel Emeklilik Sisteminde oluşan fon büyüklüklerini ekonomik kalkınmada öncelikli fonlama araçlarından olduğunu kavrayarak sınıflandırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Sosyal güvenlik sistemi hakkında genel bilgi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
2 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sosyal güvenlik sistemi ile özel sağlık sigortası arasındaki farklar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
3 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sağlık ve Hastalık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
4 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sağlık ve Hastalık sigortalarının işleyiş prosedürü Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
5 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sigortalılık başlangıcı (Operasyon süreci, Başvuru formu, Beyan Formu ve Bilgilendirme Formu) ve Özel Şartlar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
6 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özel sağlık sigortalarında poliçe yenileme ve tahsilat süreci Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
7 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Özel sağlık sigorta ürünlerinin fiyatlandırması ve tarifeler Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tamamlayıcı sağlık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tamamlayıcı sağlık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Tamamlayıcı sağlık sigortaları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bireysel Emeklilik Sistemi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bireysel Emeklilik Sisteminin tarihçesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Bireysel Emeklilik Sisteminin işleyişi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Sağlık ve Bireysel Emeklilik Sisteminin sektör verileri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Kırkbeşoğlu, E. (2014), Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Ankara: Gazi Kitabevi
Uyar, H. (2012), Bireysel Emeklilik Sistemi, İstanbul: Detay Yayıncılık
Black, K., Skipper H., Life & Health Insurance, New Jersey:Prentice Hall

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık standartları ve kuralları ile ilgili temel kavramları tanımlar (define). (Bloom 1)
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında ekip çalışmasını organize eder. (organise). (Bloom 6)
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analitik yöntemler ve modelleme teknikleriyle iş yaşamında kullanır (perform) (Bloom 4)
0
2
Bakım uygulamaları için gerekli olan güncel doküman, modern teknik ve araçları seçer (choose). (Bloom 2)
0
3
Alanı ile ilgili bilgi edinebilmek için, bakım el kitaplarını ve diğer bilgi kaynaklarını iş yaşamında kullanır (use) (Bloom 3)
0
4
Alanı ile ilgili tüm teknik ve idari dokümanların güncelliklerini belirler (determine). (Bloom 1)
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (use) Bloom 3
0
2
Konuyu tanımlayan kroki, şema, grafik vb. dokümanları okuyarak yorumlar (interprent). (Bloom 2)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunlar için çözüm geliştirir. (develop) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler (determine) (Bloom 3)
0
2
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini mesleki gelişimde kullanır (use) (Bloom 3)
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Teknik resim bilgisini etkin bir şekilde iş yaşamında uygulayabilir (apply) (Bloom 3)
0
2
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak belirtir (state) (Bloom 1)
0
3
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzmanlarla tartışır (debate) (Bloom 2)
2
4
Uluslararası seviyede alanı ile ilgili eğitimlere katılır (participate) (Bloom 3)
0
5
Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri organize eder. (organize) (Bloom 6)
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Lisans eğitimi boyunca elde ettiği, bilgi ve becerilerini iş yaşamında kullanır (use). (Bloom 3)
2
2
Alanında karşılaştığı sorunları çözer. (solve) (Bloom 3)
0
3
Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında gerekli davranış kültürünü çalıştığı ekibe uygular (apply) (Bloom 3)
0
4
Emniyet faktörü bilincini kendisine ve ekibine yerleştirir. (locate) Bloom 1)
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 5 3 15
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 12 1 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 12 2 24
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 61 0 129
Genel Toplam 129
Toplam İş Yükü / 25.5 5,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0