TR EN

SAĞLIK VE EMEKLİLİK SİGORTALARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY407 SAĞLIK VE EMEKLİLİK SİGORTALARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sağlık sigortaları ile Bireysel Emeklilik sisteminin sigorta şirketlerinin işleyişleri içindeki yerini açıklar
Özel sağlık sigortası ile kamu sosyal güvenlik sistemi arasındaki farkı ayırt eder
Bireysel Emeklilik Sistemi getirilerinin diğer fon getirilerinden avantajlarını tahmin eder
Bireysel Emeklilik Sisteminde oluşan fon büyüklüklerini ekonomik kalkınmada öncelikli fonlama araçlarından olduğunu kavrayarak sınıflandırır