TR EN

BANKACILIKTA KREDİ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY405 BANKACILIKTA KREDİ YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. OSMAN ERGÜVEN VATANDAŞ
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kredi riski analizi ve banka kredileri için yasal çerçeve bilgileri kapsamında takip faaliyetleri ile ilgili temel kavramları sağlamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; Banka Kredilerinin Tanımı ve Kapsamı-Kredilendirme Politikaları ve İlkeleri-Kredilendirme Süreci ve Organizasyonu-Kredi Türleri ve Sınıflandırma Ölçütleri -Nakdi Krediler-Gayri nakdi Krediler-Dış Krediler-Bireysel Krediler-Kredi Yaraşırlığı Belirlemesinde Nitel Değerlemeler-Kredi Yaraşırlığı Belirlemesinde Nicel Değerlemeler-Sorunlu Krediler- Kredilerin İzlenmesi-ve Kredi Verimliliği Banka Kredilerine Alternatifler konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bankalarda kredi yönetimini ve fonksiyonlarını tanımlar
Kredi değerlendirme için değişen veri kaynaklarını ve göstergeleri tartışır
Firmaların kredilendirilmesinde değişen çevresel koşulları ve yasal koşulları tartışır
Finansal analiz ve diğer analiz tekniklerinin kredi değerlendirme ve derecelendirme açısından karşılaştırır

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Kredi yönetiminin temel kavramları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
2 İlgili kitap bölümü Bağımsız Kredi Derecelendirme Kuruluşları, işlevleri, kredi derecelendirme süreci ve işleyişi, Türkiye'de konuya ilişkin düzenlemeler Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
3 İlgili kitap bölümü Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının kredi riski değerlendirmesindeki temel hususlar, faaliyet riski ve finansal risk analizi temel kriterleri ve finansal risk matrisi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
4 İlgili kitap bölümü Bankalarda kredi yönetimi ve işlevleri, firmaların kredilendirmesinde değişen çevre koşulları Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
5 İlgili kitap bölümü Kredi değerlendirmesi açısından finansal analiz ve diğer analiz teknikleri Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
6 İlgili kitap bölümü Veri kaynakları, bilgilerin değerlendirilmesi, göstergelerin düzenlenmesi, işletme verilerinin analizi, nakit akışı ve fon akım, rasyolar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
7 İlgili kitap bölümü Veri kaynakları, bilgilerin değerlendirilmesi, göstergelerin düzenlenmesi, işletme verilerinin analizi, nakit akışı ve fon akım, rasyolar Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
8 - ARA SINAV -
9 İlgili kitap bölümü Genel değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
10 İlgili kitap bölümü Diğer analiz teknikleri, faaliyet riski açısından değerlendirme Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
11 İlgili kitap bölümü Kredilendirme süreci, limitlerin belirlenmesi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
12 İlgili kitap bölümü Kriz dönemlerinde kredi yönetimi Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
13 İlgili kitap bölümü Rekabet Koşullarında banka-müşteri ilişkileri açısından kredi fiyatlandırması Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
14 İlgili kitap bölümü Müşteriyi tanıma, kredilendirme sürecinde müşteriye danışmanlık kredilerin fiyatlandırılması Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
15 İlgili kitap bölümü Kredilendirme sonrası banka müşteri ilişkileri kredi riskinin çeşitlendirme yoluyla dağıtılması Anlatma Yöntemi, Tartışma Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi Etkileşimli Web Araçları
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aras, G. (1996). Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu
Bouteillé, S. & Diane, C. (2013). The handbook of credit risk management : originating, assessing, and managing credit exposures. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık Yönetiminin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
0
2
Havayolu Taşımacılığı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanır.
1
3
Havacılık yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin hukuk, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi alanlarıyla ilişkilendirir.
2
2
İşletmenin temel fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu fonksiyonlar arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
1
3
Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki boyutunu göz önünde tutarak uygular.
0
4
Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını alanıyla ilişkilendirir.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havayoluyla ilgili operasyonel faaliyetleri yönetir.
1
2
Yaşam boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş yaşamında kullanır.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında, ilgili kurumlarla mevzuata uygun yazılı anlaşmaları hazırlar.
1
2
Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçerek iş yaşamında kullanır.
1
3
Ekip üyesi olarak havacılık faaliyetlerinin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm aşamaları yönetir.
1
4
Hava taşımacılığı ile ilgili paydaşları ile işbirliği yapar.
2
5
Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2
2
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için bireysel ya da ekip üyesi olarak karar verir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2
2
Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri uygular.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
2
2
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili birimlere açıklar.
1
3
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Havacılık ve işletme bilgilerini kullanarak havalimanları ve terminal operasyonlarını etkin bir biçimde yönetir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 3 9
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 48 0 126
Genel Toplam 126
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0