TR EN

YAZ STAJI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT395 YAZ STAJI 5 0 0 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere bir süpervizör danışmanlığında kuruluş ortamında sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirmelerini ve böylece deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin odağında kuruluştaki sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bunlara yönelik mesleki müdahale planının hazırlanması bulunmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rapor yazma dersinde almış olduğu rapor yazma teknikleriyle müracaatçısına ilişkin rapor eder.
Lisans düzeyinde öğrenmiş olduğu kuram bilgileriyle uygulamayı ayırt eder
Önceki dönemlerde almış olduğu politika bilgisiyle, staj yaptığı kuruma ilişkin politika tasarlar
Yönetici davranışlarını öğrenerek, staj sonrasında çalışacağı kurumda yönetici pozisyonundaki davranışları düzenler
Organizasyon şemalarını özümseyerek, çalışacağı kurumlarda yeniden düzenleme yapar
Öğrenmiş olduğu sosyal hizmet kurumlarında bulunan etik değerlerle birlikte müracaatçılarıyla görüşürken davranış teknikleri geliştirir

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Oryantasyon toplantısı Anlatım
2 Literatür Taraması Kuruluşun işleyişi ve bağlı olduğu mevzuatı inceleme Teorik
3 Literatür Taraması Kuruluşun işleyişi ve bağlı olduğu mevzuatı inceleme Teorik
4 Araştırma Kuruluştaki sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi Pratik
5 Araştırma Kuruluştaki sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi Pratik
6 Araştırma Kuruluştaki sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi Pratik
7 Araştırma Kuruluştaki sosyal hizmeti ilgilendiren sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi Pratik
8 - ARA SINAV -
9 Uygulama Mesleki müdahale planının uygulamaya aktarılması Pratik
10 Uygulama Sosyal hizmet uzmanının meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına karşı etik sorumluluklar Pratik
11 Uygulama Kuruma ilişkin etik sorumluluklar Pratik
12 Uygulama Meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları Pratik
13 Uygulama Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet mesleğine karşı sorumlulukları Pratik
14 Uygulama Topluma ilişkin etik sorumluluklar Pratik
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Pratik
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Sheafor, W. B. ve Horejsi J. C. (2015). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler, Ankara: Nika Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
5
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
4
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
1
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
2
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
4
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
5
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
2
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 7 70
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 6 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 209
Genel Toplam 209
Toplam İş Yükü / 25.5 8,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0