TR EN

YAZ STAJI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT395 YAZ STAJI 5 0 0 8

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rapor yazma dersinde almış olduğu rapor yazma teknikleriyle müracaatçısına ilişkin rapor eder.
Lisans düzeyinde öğrenmiş olduğu kuram bilgileriyle uygulamayı ayırt eder
Önceki dönemlerde almış olduğu politika bilgisiyle, staj yaptığı kuruma ilişkin politika tasarlar
Yönetici davranışlarını öğrenerek, staj sonrasında çalışacağı kurumda yönetici pozisyonundaki davranışları düzenler
Organizasyon şemalarını özümseyerek, çalışacağı kurumlarda yeniden düzenleme yapar
Öğrenmiş olduğu sosyal hizmet kurumlarında bulunan etik değerlerle birlikte müracaatçılarıyla görüşürken davranış teknikleri geliştirir