TR EN

SOSYAL HİZMET ETİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT405 SOSYAL HİZMET ETİĞİ 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, sosyal hizmet uygulamasında önemli rol üstlenen etik değer ve sorumlulukları öğrencilerin anlamlandırmasını sağlamaktır. Bir başka amacı ise bu değerleri uygulamada eyleme geçirmesini göstermektir.
İçerik: Bu dersin odağında sosyal hizmet uzmanın uyması gereken etik sorumluluklar yer almaktadır. Bu sorumluluklar müracaatçıya karşı, meslektaşlara karşı, kuruma karşı, kendisine karşı şeklinde sıralanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal hizmet etiği kapsamında müracaatçı ile kuracağı ilişkide etik sorumluluklarını uygular.
Kurumların etik kodlarını anlamlandırarak çalıştığı kurumda etik değerlere göre mesleğini uygular
Ders sonunda insan haklarının felsefi temeli bağlamında sosyal hizmetin felsefi temellerini tartışır
Sosyal hizmet alanındaki etik değerlerle birlikte çalışacağı kurumda etik değerlerle yapılandırılmış uygulamalar organize eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Tanışma Ders içeriği ve kaynak tanıtımı Anlatım
2 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Etik, değer, sosyal hizmet ve sosyal hizmet değer ve etiği kavramlarının tanımlanması Anlatım
3 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Etik değerlendirme yöntemleri, insani hizmetlerde değerler ve etik ilkeler Anlatım ve Tartışma
4 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal Hizmet ve İnsan Hakları. Anlatım
5 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal hizmet uzmanının müracatçılara ilişkin etik sorumlulukları Anlatım
6 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal hizmet uzmanının müracatçılara ilişkin etik sorumlulukları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal hizmet uzmanının meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına karşı etik sorumlulukları Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Genel Tekrar Geri Bildirim.
10 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal hizmet uzmanının meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına karşı etik sorumluluklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
11 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Kuruma ilişkin etik sorumluluklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
12 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları Anlatım, Soru-Cevap
13 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet mesleğine karşı sorumlulukları Anlatım ve Tartışma
14 Önceki Haftanın Tekrarı ve Referanslar Topluma ilişkin etik sorumluluklar Anlatım ve Tartışma
15 Bütün Haftanın Tekrarı Genel Tekrar Geribildirim ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

AÖF Sosyal Hizmet Etiği Ders Kitabı
Kuçuradi, I. (2009). İnsan Hakları Felsefi Temelleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
Reamer, G. F. (2018). Sosyal Hizmet Etiği ve Değerleri. Ankara: Nika Yayınevi.
Tepe, H. (2000). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
4
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
4
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
2
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
4
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
2
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
3
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
4
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
2
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 10 5 50
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 44 0 179
Genel Toplam 179
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0