TR EN

İLERİ KURGU TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
THY331 İLERİ KURGU TEKNİKLERİ 5 4 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere profesyonel anlamda ileri kurgu tekniklerine dair temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, ileri kurgu teknikleri Adobe Promiere Pro CC programı üzerinde uygulamalar oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurgunun tarihi ve kurgu teknolojisini tanımlar.
İleri kurgu kullanım tekniklerini tanır.
Adobe Premiere Pro CC programı kullanma konusundaki becerilerini uygulamalar ile geliştirir.
Profesyonel bir çalışmada kurgunun post prodüksiyon aşamasındaki konumu ve kullanımını organize eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tanışma. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması; kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtılması. Anlatım Tekniği
2 Kitap Okuma Görüntünün oluşması ile birlikte kurgunun tarihsel gelişimi. Kurgunun temel ilkeleri, terimleri ve kavramlarının açıklanması. Kurgu kuramlarının oluşumu ve bu kuramların uygulamalarda incelenmesi. Anlatım Tekniği (Kurgunun kavramsal ve kuramsal gelişmelerinin görsel örneklerle birlikte sunulması.)
3 Kitap Okuma Profesyonel görüntü formatları ve bu formatların kurguda kullanımı. Anlatım Tekniği (Kameraların kayıt araçları ve formatları hakkında örneklerin sunulması.)
4 Kitap Okuma Kurgu Programları giriş. Programın teknik özelliklerinin aktarılması. Kısayolların öğrenimi. Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
5 Kitap Okuma Temel Kurgu tekniklerinin öğrenimi: Kaba kurgu uygulaması Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
6 Öğrenci ödev hazırlama İleri kurgu tekniklerinin öğrenimi: Offline/online kurgu nedir? XML, EDL, Multi-Camera, batch capture, clip, offline clip, timecode, reel name nedir? Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
7 Öğrenci ödev hazırlama Kurguda Estetik kurallar. Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
8 - ARA SINAV -
9 Öğrenci ödev hazırlama Görüntü ve ses efektleri Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
10 Öğrenci ödev hazırlama Renk Düzenlemesi Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
11 Öğrenci ödev hazırlama Başlıklar, yazılar ve yazı efektlerinin etkili kullanımı Anlatım Tekniği, Bireysel Çalışmalar (Adobe Promiere Pro kurgu programı üzerinden uygulamanın yapılması.)
12 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Profesyonel örnek işler analiz edilecek ve tartışılacak.
13 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Profesyonel örnek işler analiz edilecek ve tartışılacak.
14 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Öğrenci çalışmaları incelenecek.
15 Öğrenci ödev hazırlama Uygulama Öğrenci çalışmaları incelenecek.
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Eisenstein, S. (2000), Film Duyumu, İstanbul: Payel Yayınları.
Sokolov, A. (2006), Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu, İstanbul: Agora Yayınevi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 2 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0