TR EN

İLERİ UÇAK KABLOLAMA TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY418 İLERİ UÇAK KABLOLAMA TEKNİKLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İSMET GALİP YOLCUOĞLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilerin, İleri üretim süreçlerini, programlama makinelerini, üretim makinelerini ve hatları kurarak, otomatik uçak kablolama hatlarının kontrolü süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
İçerik: Dersin içeriği; İleri üretim süreçlerinde kullanılan otomatik sistemlerin analizi, Pnömatik, hidrolik, elektrik şemalarının ve bunların kombinasyonlarının yorumlanması, Üretim otomasyonunun temelleri, Pnömatik otomasyon, Hidrolik otomasyon, Elektrik ve elektronik otomasyon, Esnek sistemlerin entegrasyonu: hücreler, çizgiler ve esnek üretim sistemleri, Bilgisayarlı imalat (CIM), Otomatik, elektrik, pnömatik ve hidrolik sistemlerde kullanılan enerji formları, Elektrikli ekipmanı, teknik güvenlik hususları, Elektrik, pnömatik ve hidrolik alt montajlarda enerji ve bilgi akışları, Bilgi işlem sistemleri, Devreye alma, sorun giderme ve onarım konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Üretilecek bileşenleri tanımlayan verileri elde etmek için çizimlerin teknik bilgisini analiz eder.
Teknik özelliklerin yerine getirildiğinden emin olmak için doğrulama ve kontrol tekniklerini uygular.
Kalibrasyon ve ayarlama işlemlerini gerçekleştirir ve enstrümanlar ve doğrulama ekipmanı için kalibrasyon sertifikalarını yorumlar
Teknik belgelere dayanarak ve mevcut yönetmeliklere uygun olarak ileri üretim süreçleri ile elde edilen son bileşen üzerindeki kalite kontrol kılavuzlarını düzenler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Konuya yönelik internet araştırması İleri üretim süreçlerinde kullanılan otomatik sistemlerin analizi. Anlatım, Soru-Cevap
2 Konuya yönelik internet araştırması Pnömatik, hidrolik, elektrik şemalarının ve bunların kombinasyonlarının yorumlanması. Anlatım, Soru-Cevap
3 Konuya yönelik internet araştırması Üretim otomasyonunun temelleri Anlatım, Soru-Cevap
4 Konuya yönelik internet araştırması Pnömatik otomasyon. Anlatım, Soru-Cevap
5 Konuya yönelik internet araştırması Hidrolik otomasyon. Anlatım, Soru-Cevap
6 Konuya yönelik internet araştırması Elektrik ve elektronik otomasyon. Anlatım, Soru-Cevap
7 Konuya yönelik internet araştırması Esnek sistemlerin entegrasyonu: hücreler, çizgiler ve esnek üretim sistemleri. Anlatım, Soru-Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Konuya yönelik internet araştırması Bilgisayarlı imalat (CIM). Anlatım, Soru-Cevap
10 Konuya yönelik internet araştırması Otomatik, elektrik, pnömatik ve hidrolik sistemlerde kullanılan enerji formları. Anlatım, Soru-Cevap
11 Konuya yönelik internet araştırması Elektrikli ekipmanı, teknik güvenlik hususları Anlatım, Soru-Cevap
12 Konuya yönelik internet araştırması Elektrik, pnömatik ve hidrolik alt montajlarda enerji ve bilgi akışları Anlatım, Soru-Cevap
13 Konuya yönelik internet araştırması Bilgi işlem sistemleri Anlatım, Soru-Cevap
14 Konuya yönelik internet araştırması Devreye alma, sorun giderme ve onarım Anlatım, Soru-Cevap
15 Konuya yönelik internet araştırması Genel Tekrar Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

D. John, Jr. Anderson, Uçak ve Uzay Mühendisleri için Uçuşa Başlangıç, 2016
Megson, T.H.G. Aircraft Structures for Engineering Students, 2010

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmetin temel kavramlarını, çalışma alanlarını ve uygulama çerçevelerini açıklar.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili güncel bilgileri, sosyal hizmetin kuram ve uygulama bilgileri ile ilişkilendirerek kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmetin çalışma alanları ile ilgili uygulama çerçeveleri arasında bağlantıyı kurar.
0
2
Alanındaki kuramsal bilgileri kullanarak yeni dünya düzeninde billurlaşan göç, küreselleşme ve insan hakları alanındaki gelişimleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına ilişkin araştırma yöntemlerini kullanarak sosyal sorunlara yönelik bilimsel sonuç çıkarır.
0
2
Sosyal hizmetin alansal mevzuatını inceleyerek, uygulamaya yönelik yeni stratejiler geliştirir.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet alanına özgü sorunları, bilimsel veriler doğrultusunda çözer
0
2
Sosyal hizmet alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; birey, aile ve toplum sorunlarına yönelik projeler düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet uzmanı olarak birey, grup ve toplumla çalışmalarında liderlik rolünü üstlenerek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu alandaki yetkinliğini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal Hizmet biliminin öznesi olan insanın onuruna yakışır bir yaşamı anlatır.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ele aldığı sorunların çözümüne yönelik olarak kurumlar arasındaki iletişimi yapılandırır.
0
2
Sosyal hizmet alanı ile ilgili konularda eğitici rolünü kullanır.
0
3
Toplumun bilinç düzeyini arttıracak projeler üretir.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sosyal hizmet müdahale aşamasında interdisipliner bir yaklaşımla çalışma ekibindeki diğer meslek elemanlarıyla işbirliği yapar.
0
2
Sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
3
Birey olarak hak ve sorumlulukları doğrultusunda çalışmalarını organize eder
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 11 2 22
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 5 5 25
Okuma 10 3 30
Ödev 1 20 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 20 60
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 15 45
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 232
Genel Toplam 232
Toplam İş Yükü / 25.5 9,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 9,0